full screen background image

VZN

VZN č. 87/2018

VZN č. 872018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Prílohy VZN č. 872018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (44 kB) 31.05.2018

VZN o miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad

VZN 862017 – o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2018 Prílohy VZN 862017 – o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2018 (60 kB) 06.02.2018

VZN 85/2017 o miestnych daniach v obci Matúškovo na rok 2018

VZN 852017 o miestnych daniach v obci Matúškovo na rok 2018 Prílohy VZN 852017 o miestnych daniach v obci Matúškovo na rok 2018 (71 kB) 05.01.2018

Návrh VZN na rok 2018 o miestnych daniach

Návrh VZN na rok 2018 o miestnych daniach na území obce Matúškovo Prílohy Návrh VZN na rok 2018 o miestnych daniach na území obce Matúškovo (72 kB) 29.11.2017

Návrh VZN na rok 2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad

Návrh VZN na rok 2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad Prílohy Návrh VZN na rok 2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad (60 kB) 29.11.2017

VZN č. 84/2017 o vyhradení plochy na vylepovanie plagátov do volieb VÚC 2017

VZN na vylepovanie plagátov-voľby do VÚC 2017 Prílohy Návrh-VZN na vylepovanie plagátov-voľby do VÚC 2017 (41 kB) 07.07.2017

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 83/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

Dodatok č.1_2017 k VZN č. 83_2016 o miestnom poplatku za rozvoj Prílohy Dodatok č.1_2017 k VZN č. 83_2016 o miestnom poplatku za rozvoj (29 kB) 23.03.2017

VZN č. 83/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN č. 83_2016 o miestnom poplatku za rozvoj Prílohy VZN č. 83_2016 o miestnom poplatku za rozvoj (34 kB) 23.03.2017

VZN č. 81/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad

VZN_812016_-_TKO Prílohy VZN_812016_-_TKO (93 kB) 19.01.2017

VZN č. 82/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017

Návrh VZN č. 822016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017 Prílohy Návrh VZN č. 822016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017 (71 kB) 19.01.2017

VZN 80/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom,drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

VZN 802016 o nakladaní s komunálnym odpadom,drobným staveným odpadom a objemným odpadom Prílohy VZN 802016 o nakladaní s komunálnym odpadom,drobným staveným odpadom a objemným odpadom (6 MB) 17.06.2016

VZN č. 79/2015

VZN č. 79/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách pre voľby do NR SR Prílohy VZN č. 79/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách pre voľby do NR SR (42 kB) 20.01.2016

VZN č. 78/2015

VZN_č._782015_TKO o miestnom poplatku za komunálny odpad Prílohy VZN_č._782015_TKO o miestnom poplatku za komunálny odpad (59 kB) 08.02.2016

VZN č. 76/2015

VZN č. 76/2015 o podmienkach nájmu obecných bytov v Matúškove Prílohy VZN-č.-762015-o-podmienkach-nájmu-obecných-bytov-1 (66 kB) 20.01.2016

VZN č. 76/2015 o podmienkach nájmu obecných bytov v Matúškove

VZN č. 762015 o podmienkach nájmu obecných bytov Prílohy VZN č. 762015 o podmienkach nájmu obecných bytov (66 kB) 02.10.2015