full screen background image
Search
szombat 28 május 2022
  • :
  • :

Taksony gazdasági és szociális fejlesztési programja 2015 – 2022

Tisztelt Hölgyeim / Tisztelt Uraim!

Taksony községe tagja a Dudvág helyi akció csoport polgári társulásnak (további tagok: Vízkelet, Királyrév, Alsószerdahely, Gány, Kajal, Kosút, Kismácséd, Hidaskürt, Tósnyárasd, Vága, Nagymácséd és a fent említett területeken működő magánvállalkozók, aktivisták, nem kormányzati szervezetek). A társulás célja a falu lakossága életszínvonalának emelése fejlesztési projektek megvalósításával.

Ennek a társulásnak köszönhetően, a vidékfejlesztési program keretén belül a faluban 2 projekt is megvalósult: a SR 2007 – 2013, és a 4 LEADER, ezek pedig a községi hivatal felújítása és a könyvtárral egybekötött internetes helyiségek kiépítésének I. és II. szakasza. Az új programfejlesztési időszakban (vidékfejlesztési program SR 2014 – 2020, és a 4 LEADER) a Dudvág Polgári Társulás is megpályázza majd az EÚ által támogatott, régiófejlesztésre szánt anyagi eszközöket. Ebből az okból kifolyólag jelenleg készülőben van a helyi fejlesztési javaslat kidolgozása a MAS Dudvág Társulás vezetésével (továbbiakban: stratégia CLLD MAS Dudvág). A stratégia CLLD MAS Dudvág a falu önkormányzatának, helyi nonprofit szervezetek, valamint a magánvállalkozók fejlesztési szándékát, beleértve a pénzbeli támogatások lehetőségét tartalmazza.

Célunk, hogy a fejlesztési terv kidolgozásában minél több szervezet, vállalkozó és lakos vegyen részt, hogy a stratégiai fejlesztési terv az Önök szükségletei alapján készüljön el. Végezetül, Taksony célja, hogy a falu lakosságának életszínvonala emelése érdekében a fejlesztési projektek minél hamarabb megvalósuljanak. E cél keretén belül, a 309/2014 –es törvény értelmében, kiegészítve az 539/2008-as sz. törvénnyel –, amely a régiófejlesztések támogatásáról szól – kezdték el kidolgozni „Taksony gazdasági és szociális fejlesztési programját 2015 – 2022”.

Ezúton kérjük Önöket, hogy vegyenek részt ebben a tervezetben! A javaslataikat és elképzeléseiket a kérdőíves felmérésen keresztül is eljuttathatják hozzánk.

Meggyőződésünk, hogy így elérhetjük, hogy a stratégiai fejlesztési terv az Önök érdekeit szolgálja, és az említett szervezetek, vállalkozók és lakosok felkészülhetnek ennek megvalósítására.

Első lépésként egy ellenőrző bizottság létrehozása a cél, majd a felmérés, amelyben a falu lakosainak és MAS Dudvág régió tagjainak jelenlegi helyzetéről és szükségleteiről kérdezzük Önöket. A kitöltött kérdőíveket (e levélben mellékelve) 2015. október 14-ig a taksonyi községi hivatalban adhatják le.

A kérdőív elektronikus formában is megtalálható a falu weboldalán www.matuskovo.sk vagy a MAS Dudvág weblapján www.masdudvah.sk, és a következő e-mail címre postázandó: masdudvah@masdudvah.sk.

Következő lépés a stratégiai fejlesztési terv létrehozása és azoknak az aktivitásoknak, tevékenységeknek a kitűzése, amelyek a 2015. október 20-i szakmai találkozón kerülnek megvitatásra a MAS Dudvág társulással együttműködve. A találkozó 18:00-tól lesz a helyi kultúrházban.

Üdvözlettel, Ing. Mészáros Márta, a falu polgármesternője