full screen background image
Search
štvrtok 30 jún 2022
  • :
  • :

Category: VZN

VZN č. 5/2021 o podmienkach nájmu obecných bytov

Prílohy VZN č. 5_2021 o podmienkach nájmu obecných bytov (410 kB) 03.12.2021

VZN č. 4/2021

Prílohy VZN Obce Matúškovo č. 4_2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (229 kB) 03.12.2021

VZN č. 3/2021

Prílohy VZN Obce Matúškovo č. 3_2021 o miestnom popl.za komunálny odpad a popl.za drobný stavebný odpad (318 kB) 03.12.2021

VZN č. 2/2021

Prílohy VZN Obce Matúškovo č. 2_2021 o miestnych daniach na území obce Matúškovo na rok 2022 (445 kB) 03.12.2021

VZN č. 1/2021

Prílohy VZN č. 1_2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov (964 kB) 25.06.2021

VZN č. 5/2020

Prílohy VZN č. 5_2020 o miestnych daniach na území obce Matúškovo na rok 2021 (5 MB) 07.12.2020

VZN č. 4/2020

Prílohy VZN č. 4_2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad (6 MB) 07.12.2020

VZN č. 3/2020

Prílohy VZN č. 3_2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce (7 MB) 01.07.2020