full screen background image
Search
nedeľa 25 júl 2021
  • :
  • :

Category: VZN

VZN č. 5/2020

Prílohy VZN č. 5_2020 o miestnych daniach na území obce Matúškovo na rok 2021 (5 MB) 07.12.2020

VZN č. 4/2020

Prílohy VZN č. 4_2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad (6 MB) 07.12.2020

VZN č. 3/2020

Prílohy VZN č. 3_2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce (7 MB) 01.07.2020

VZN č. 2/2020

Prílohy VZN č. 2_2020 o miestnom poplatku za rozvoj (2 MB) 01.07.2020

VZN č. 1/2020

Prílohy VZN č. 1_2020 o ochrannom pásme pohrebiska (733 kB) 01.07.2020

VZN č. 3/2019

Prílohy VZN č. 3_2019 o miestnych daniach na území obce Matúškovo (442 kB) 29.11.2019

VZN č. 4/2019

Prílohy VZN č. 4_2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (302 kB) 29.11.2019

VZN č. 2/2019

Prílohy VZN č. 2_2019 o určení výšky príspevkov v školských zariadeniach (310 kB) 09.09.2019