full screen background image
Search
štvrtok 30 jún 2022
  • :
  • :

Category: Úradná tabuľa

Zverejnenie počtu obyvateľov – A lakosság létszámának közzététele

Prílohy Zverejnenie počtu obyvateľov - A lakosság létszámának közzététele (550 kB) 23.06.2022

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb

Prílohy Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov (189 kB)...

Voľby do orgánov samosprávy obcí-Informácia o podmienkach

Prílohy Voľby do orgánov samosprávy obcí-Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený (138 kB) 16.06.2022

Önkormányzati választások-Információ

Prílohy Önkormányzati választások-Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről (137 kB) 16.06.2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov-Informácia

Prílohy Voľby do orgánov samosprávnych krajov-Informácia o podmienkach voliť a práva byť volený (137 kB) 16.06.2022

Választások az önkormányzati régiók testületébe-Információ

Návrh VZN č. 2/2022 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov

Prílohy Návrh VZN č. 2_2022 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov (338 kB) 08.06.2022

Návrh VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda

Prílohy Návrh VZN č. 1_2022 o organizácii miestneho referenda (689 kB) 08.06.2022