full screen background image
Search
streda 10 august 2022
  • :
  • :

Category: Úradná tabuľa

Önkormányzati választások-Információ

Prílohy Önkormányzati választások-Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről (137 kB) 16.06.2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov-Informácia

Prílohy Voľby do orgánov samosprávnych krajov-Informácia o podmienkach voliť a práva byť volený (137 kB) 16.06.2022

Választások az önkormányzati régiók testületébe-Információ

Návrh VZN č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda

Prílohy Návrh VZN č. 1_2022 o organizácii miestneho referenda (689 kB) 08.06.2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022

Prílohy Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 (186 kB) 06.06.2022

Návrh – Komunitný plán sociálnych služieb Obce Matúškovo 2022 – 2030

Prílohy Návrh - Komunitný plán sociálnych služieb Obce Matúškovo 2022 - 2030 (2 MB) 25.05.2022

Návrh – Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Prílohy Návrh - Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb (2 MB) 25.05.2022

Správa o plnení úloh KPSS obce Matúškovo za rok 2021

Prílohy Správa o plnení úloh KPSS obce Matúškovo za rok 2021 (201 kB) 25.05.2022