full screen background image
Search
štvrtok 29 október 2020
  • :
  • :

Miestne dane a poplatky

Všeobecne závazné nariadenie Obce Matúškovo č. 63 /2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Matúškovo.

Prílohy