full screen background image
Search
nedeľa 19 september 2021
  • :
  • :

Oznámenie o demontáži predmetov

Oznámenie o demontáži predmetov neorpávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy.

Prílohy