full screen background image
Search
nedeľa 19 máj 2019
  • :
  • :

Oznámenie o demontáži predmetov

Oznámenie o demontáži predmetov neorpávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy.

Prílohy