full screen background image
Search
streda 21 august 2019
  • :
  • :

Podlimitné zákazky

Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu

Zverejnené: Vestník VO č. 220/2013 – 09.11.2013 zn. 18362 – WYS Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“ Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 28.11.2013 Dátum uverejnenia tejto informácie: 28.11.2013 Označenie relevantnej inf. povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“ Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 27.1.2014 Dátum […]