full screen background image
Search
pondelok 23 máj 2022
  • :
  • :

Staré faktúry

Faktúry 2014

Došlé faktúry december 2014
Došlé faktúry november 2014
Došlé faktúry október 2014
Došlé faktúry september 2014
Došlé faktúry august 2014
Došlé faktúry júl 2014
Došlé faktúry jún 2014
Došlé faktúry máj 2014
Došlé faktúry apríl 2014
Došlé faktúry marec 2014
Došlé faktúry február 2014
Došlé faktúry január 2014

Faktúry 2013

Došlé faktúry december 2013
Došlé faktúry november 2013 0
Došlé faktúry október 2013 0
Došlé faktúry september 2013 0
Dodávatelia august 2013
Došlé faktúry júl 2013 0
Došlé faktúry jún 2013 0
Došlé faktúry máj 2013 0
Došlé faktúry apríl 2013 0
Došlé faktúry marec 2013 0
došlé faktúry február 2013 0
došlé faktúry január 2013 0

Faktúry 2012www.obecnefaktury.sk/tt/matuskovo
Faktúry 2011

208. VANSSON s.r.o. Horné Saliby stavebné práce-bytový dom 8 b.j.-sekcia B 27422,23
207. VANSSON s.r.o. Horné Saliby stavebné práce-bytový dom 8 b.j.-sekcia A 11874,76
206. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa stočné 12786,94
205. MK energetics s.r.o. Tešedíkovo rekonštrukcia miestneho rozhlasu 2149,98
204. Technické služby mesta Galanta odvoz komunálneho odpadu 11/2011 4990,74
203. Technické služby mesta Galanta odvoz kontajnerov 1737,05
202. VAŠA SLOVENSKO s.r.o. Bratislava stravné lístky 1018,54
201. VANSSON s.r.o. Horné Saliby stavebné práce-bytový dom 8 b.j.-sekcia B 5230,25
200. VANSSON s.r.o. Horné Saliby stavebné práce-bytový dom 8 b.j.-sekcia A 16711,01
199. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrika 11/2011 1607,59
198. Technické služby mesta Galanta odvoz domového odpadu – 10/2011 6812,38
197. GASTRO FOODS, s.r.o. Matúškovo jubilanti-večera,občerstvenie 1485,60
196. SPP a.s. Bratislava plyn 11/2011-MŠ,ZŠm,ŠKDm,ŠJ 1536
195. VANSSON s.r.o. Horné Saliby stavebné práce-bytový dom 8 b.j.-sekcia B 22285,62
194. VANSSON s.r.o. Horné Saliby stavebné práce-bytový dom 8 b.j.-sekcia A 14213,63
193. RES-Ing. Bako Jozef, PhD., Šaľa staveb. dozor-výst. Bytového domu 8 b.j. sekcia A,B 1260
192. VAŠA Slovensko, s. r. o. Bratislava stravné lístky 2032,30
191. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia 10/2011 1607,59
190. Technické služby mesta Galanta odvoz domového odpadu 09/2011 5703,86
189. Technické služby mesta Galanta vývoz kontajnerov 1346,10
188. VANSSON s. r. o. Horné Saliby stavebné práce – Bytový dom 8 b.j. – sekcia B 29285,62
187. VANSSON s. r. o. Horné Saliby stavebné práce – Bytový dom 8 b.j. – sekcia A 24116,47
186. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia-09/2011 1607,59
185. Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu-08/2011 6931,34
184. VANSSON s.r.o. Horné Saliby staveb.práce-tech. vybavenosť bytový dom 8 bj. sekcia B 4307,90
183. VANSSON s.r.o. Horné Saliby staveb.práce-tech. vybavenosť bytový dom 8 bj. sekcia A 4307,90
182. VANSSON s.r.o. Horné Saliby stavebné práce-Bytový dom 8 bj. sekcia B 72085,01
181. VANSSON s.r.o. Horné Saliby stavebné práce-Bytový dom 8 bj. sekcia A 89392,88
180. Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu 07/2011 5099,71
179. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia-08/2011 1607,59
178. Localstav s.r.o. Horné Saliby oprava poškodeného zariadenia 1605,60
177. Západoslovenská vodárenská spoločnosť Šaľa stočné 3049,86
176. Kiss Baltazár Matúškovo údržba ihriska 1252,63
175. VAŠA Slovensko, s. r. o. Bratislava stravné lístky 2032,30
174. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa vodné – stočné 3668,16
173. Technické služby mesta Galanta odvoz komunálneho odpadu 06/2011 5519,94
172. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia 07/2011 1607,56
171. Ing. Marián Péteri audit 2010 1004,40
170. Technické služby mesta Galanta odvoz domového odpadu 05/2011 6675,36
169. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa stočné 04-05/2011 5850,43
168. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia 06/2011 1734,01
167. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia 05/2011 2198,50
166. Technické služby mesta Galanta odvoz domového odpadu 04/2011 5416,19
165. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia 05/2011 2198,50
164. Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu 04/2011 5416,19
163. Mgr. Pavol Šuľan Galanta právne služby 04/2011 440,27
162. Ing.Július Oláh OLAH-PROS Matúškovo krovinorez SIHL FS 400 749,00
161. Ing.Július Oláh OLAH-PROS Matúškovo kosačka Viking MB 443 x 330,08
160. Petit Press a.s. Nitra inzercia-Nitrianske noviny 36,72
159. BINS s.r.o. Nitra smetné nádoby 996,00
158. Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu 03/2011 5124,86
157. Ing. Ľubomír Sedláček Šintava vývoz a uloženie betónu 175,62
156. Kiss Baltazár Matúškovo údržba ihriska 595,88
155. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa výmena vodomeru 62,16
154. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa voda 267,86
153. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa vodné stočné 5505,11
152. Advokátska kanc. Judr.Peter Mihalda,BA právne služby 865,05
151. Datatrade s.r.o. Zlaté Moravce publikácia – Almanach obce 54,96
150. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia 04/2011 160,43
149. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia 04/2011 22,57
148. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia 04/2011 2144,94
147. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia 04/2011 570,83
146. Technické služby mesta Galanta vývoz kontajnerov 1019,83
145. Menert s.r.o. Šaľa rozšírenie rozvodu plynu-bytový dom 18 b.j. 1993,07
144. Menert s.r.o. Šaľa demontáž bar.oplot.+spevnené plochy-byt.dom 2 6243,70
143. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa voda 96,00
142. Kleč Róbert Galanta oprava kosačky 362,00
141. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa voda 91,20
140. Ing.Silvia Tariová-ArchaCont Galanta projektová dokumentácia-bytový dom sekcia B 1825,00
139. Ing.Silvia Tariová-ArchaCont Galanta projektová dokumentácia-bytový dom sekcia A 1825,00
138. Ing.Silvia Tariová-ArchaCont Galanta projektová dokumentácia-tech.vyb. sekcia B 1825,00
137. Ing.Silvia Tariová-ArchaCont Galanta projektová dokumentácia-techn.vybav.sekcia A 1825,00
136. T.Com Bratislava telefónne poplatky 13,14
135. Mgr. Pavol Šuľan Galanta právne služby-03/2011 423,32
134. Talamon s.r.o. Dunajská Streda knihy-knižnica 91,58
133. Mgr. Andrea Dobossy Horné Saliby pranie 03/2011 27,79
132. MK energetics s.r.o. Tešedíkovo rekonštrukcia miestneho rozhlasu 840,00
131. T.Com Bratislava telefónne poplatky 03/2011 231,98
130. GT STAV Slovakia s.r.o. Bratislava oplotenie ihriska 5521,20
129. Vydavateľstvo “Helena”-Mgr. Alena Jaššová Šaľa zviditeľnenie obce 52,28
128. Orange Slovensko a.s. Bratislava telefónne poplatky 82,33
127. Orange Slovensko a.s. Bratislava majster paušál 1,00
126. Komensky s.r.o. Bratislava virtuálna knižnica 03/2011 3,32
125. Ing.Július Oláh OLAH-PROS Matúškovo oprava kosačky 37,19
124. SPP a.s. Bratislava plyn 04/2011-klub dôchodcov 96,00
123. FIN.M.O.S. Bratislava zaberpečenie VO 302,64
122. SPP a.s. Bratislava plyn 04/2011-dom služieb 7,00
121. SPP a.s. Bratislava plyn 04/2011-ZŠ sl, ŠKD sl 407,00
120. SPP a.s. Bratislava plyn 04/2011-Berentus 69,00
119. SPP a.s. Bratislava plyn 04/2011-OFC 134,00
118. SPP a.s. Bratislava plyn 04/2011-OcÚ 307,00
117. SPP a.s. Bratislava plyn 04/2011-KD 348,00
116. SPP a.s. Bratislava plyn 04/2011-MŠ, ZŠ m, ŠKD m, ŠJ 964,00
115. SPP a.s. Bratislava plyn 04/2011-býv. ZŠ m 10,00
114. SPP a.s. Bratislava plyn 04/2011-býv.ŠJ 7,00
113. Aquaspiš s.r.o. Spišská Nová Ves prevádzkovanie kanalizácie 03/2011 199,16
112. Lilium Aurum s.r.o. Dunajská Streda knihy-knižnica 202,63
111. T.Mobile Bratislava telefónne poplatky 236,30
110. Komunálna poisťovňa Bratislava poistné-chodník 57,79
109. Sita Slovensko a.s. Bratislava vrecia na separovaný zber 143,21
108. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia 03/2011 22,58
107. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia 03/2011 163,79
106. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia 03/2011 2199,16
105. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia 03/2011 583,48
104. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa voda-MŠ,ZŠ m,ŠKD m,ŠJ 55,20
103. T.Com Bratislava telefónne poplatky-02/2011 15,43
102. T.Mobile Bratislava telefónne poplatky 326,69
101. T.Com Bratislava telefónne poplatky 02/2011 204,86
100. Orange Slovensko a.s. Bratislava telefónne poplatky 109,98
99. Orange Slovensko a.s. Bratislava majster paušál 1,00
98. SPP a.s. Bratislava plyn 03/2011-dom služieb 7,00
97. SPP a.s. Bratislava plyn 03/2011-Berentus 124,00
96. SPP a.s. Bratislava plyn 03/2011-OFC 243,00
95. SPP a.s. Bratislava plyn 03/2011-OcÚ 561,00
94. SPP a.s. Bratislava plyn 03/2011-KD 636,00
93. SPP a.s. Bratislava plyn 03/2011-klub dôchodcov 176,00
92. SPP a.s. Bratislava plyn 03/2011-býv.ŠJ 7,00
91. SPP a.s. Bratislava plyn 03/2011-býv. ZŠ m 19,00
90. SPP a.s. Bratislava plyn 03/2011-MŠ,ZŠ m,ŠKD m,ŠJ 1762,00
89. SPP a.s. Bratislava plyn 03/2011-ZŠ sl,ŠKD sl 743,00
88. Sita Slovensko a.s. Bratislava vrecia na separovaný zber 82,82
87. Technické služby mesta Galanta vývoz domového odpadu 02/2011 4019,40
86. SOZA Bratislava autorská odmena za verejné použitie hudobných diel 20,40
85. Komensky, s.r.o. Košice virtuálna knižnica-02/2011 3,32
84. FIN.M.O.S. Bratislava zabezpečenie VO 302,64
83. Mgr. Andrea Dobossy, Horné Saliby pranie-02/2011 188,40
82. Ladislav Bús, Tomášikovo verejné obstarávanie-Bytový dom 8 b.j.- sekcia B 398,00
81. Ladislav Bús, Tomášikovo verejné obstarávanie-Bytový dom 8 b.j.- sekcia A 398,00
80. Aquaspiš s.r.o.Spišská Nová Ves prevádzkovanie kanalizácie-02/2011 199,16
79. Mgr. Pavol Šuľan Galanta právne služby-02/2011 423,32
78. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia 02/2011-OFC 154,02
77. Technické služby mesta Galanta odvoz komunálneho odpadu-01/2011 4749,48
76. Ing.Július Oláh-OLÁH-PROS oprava kosačky 171,79
75. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa voda 01/2011-MŠ,ZŠ m,ŠKD m,ŠJ 70,80
74. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa stočné-01/2011 3784,62
73. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia 02/2011-školstvo 545,59
72. Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava poistné budovy-ZŠ s MŠ 538,24
71. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia 02/2011-autobusová zastávka 22,57
70. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia-02/2011 2027,86
69. T.Com Bratislava telefónne poplatky-01/2011 SÚ 13,14
68. Mgr. Andrea Dobossy pranie obrusov-01/2011 40,88
67. T.Com Bratislava telefónne poplatky-01/2011 159,37
66. FIN.M.O.S. Bratislava zabezpečenie VO 302,64
65. Aquamont s.r.o. Horné Saliby odhŕňanie snehu a posyp ciest 78,42
64. SPP Bratislava a.s. plyn 01.02.11-28.02.11-dom služieb 7,00
63. SPP Bratislava a.s. plyn 01.02.11-28.02.11-OFC 258,00
62. SPP Bratislava a.s. plyn 01.02.11-28.02.11-býv. ŠJ 7,00
61. SPP Bratislava a.s. plyn 01.02.11-28.02.11-klub dôchodcov 186,00
60. SPP Bratislava a.s. plyn 01.02.11-28.02.11-OcÚ 595,00
59. SPP Bratislava a.s. plyn 01.02.11-28.02.11-KD 674,00
58. SPP Bratislava a.s. plyn 01.02.11-28.02.11-Berentus 132,00
57. SPP Bratislava a.s. plyn 01.02.11-28.02.11-ZŠ sl,ŠKD sl 788,00
56. SPP Bratislava a.s. plyn 01.02.11-28.02.11-MŠ,ZŠ m,ŠKD m,ŠJ 1869,00
55. SPP Bratislava a.s. plyn 01.02.11-28.02.11-býv. ZŠ m 20
54. Komensky, s.r.o. Košice virtuálna knižnica-01/2011 3,32
53. Aquaspiš s.r.o.Spišská Nová Ves prevádzkovanie kanalizácie-01/2011 199,16
52. Mgr. Pavol Šuľan Galanta právne služby-01/2011 423,32
51. SITA Slovensko a.s. Šaľa vrecia na separovaný zber 149,74
50. Aquamont s.r.o. Horné Saliby oprava čerpadla 44,93
49. ŠEVT a.s. Bratislava tlačivá-ZŠ s VJM 6,90
48. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa voda 1,20
47. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa voda 9,60
46. Slovak Telekom, a.s. Bratislava tel.poplatky-22.12.10-21.01.11 269,65
45. Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava poistné-chodník 146,39
44. Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava poistné-objekty pre voľnočasové aktivity 49,69
43. Orange Slovensko a.s. Bratislava tel.poplatky 96,40
42. Orange Slovensko a.s. Bratislava popl.Majster paušál 1,00
41. SPP Bratislava a.s. plyn 19.12.10-31.12.10-býv.ZŠ m 3,94
40. SPP Bratislava a.s. plyn 19.12.10-31.12.10-MŠ,ZŠ m,ŠKD m,ŠJ 2601,21
39. SPP Bratislava a.s. plyn 19.12.10-31.12.10-ZŠ sl,ŠKD sl 974,29
38. SPP Bratislava a.s. plyn 19.12.10-31.12.10-dom služieb 27,93
37. SPP Bratislava a.s. plyn 19.12.10-31.12.10-klub dôchodcov 200,19
36. SPP Bratislava a.s. plyn 19.12.10-31.12.10-OFC 382,03
35. SPP Bratislava a.s. plyn 19.12.10-31.12.10-Berentus 170,21
34. SPP Bratislava a.s. plyn 19.12.10-31.12.10-býv.ŠJ 2,65
33. SPP Bratislava a.s. plyn 19.12.10-31.12.10-OcÚ 781,72
32. SPP Bratislava a.s. plyn 19.12.10-31.12.10-KD 848,04
31. Technické služby mesta Galanta odvoz kontajnerov 370,99
30. Tibor Modroczky, Matúškovo inštalácia aktualizácie, konfigurácia PC 40,00
29. DAISY-ELEKTRO, s.r.o. Galanta oprava poškodeného VO 907,37
28. Cent. depozitár cen. papierov SR poplatok za vedenie účtu cenných papierov 198,60
27. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia 01/2011-školstvo 582,58
26. ZSE Energia a.s., Bratislava elektrická energia 01/2011 2185,86
25. ZSE Energia a.s. Bratislava elektrická energia 01/2011-autobusová zastávka 22,57
24. ZSE Energia a.s., Bratislava elektrická energia 01/2011-OFC 163,34
23. Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina vyúčt.predplatného-Finančný spravodajca 2010 1,23
22. Asociácia vzdelávania samosprávy Prešov Miestna samospráva-zákl. princípy fungovania 73,80
21. Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava členský príspevok 2011 274,96
20. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa voda 222,53
19. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa voda-školstvo 89,25
18. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa vodné – stočné 2474,37
17. Technické služby mesta Galanta odvoz komunálneho odpadu 12/2010 2133,00
16. T.Com Bratislava telefónne poplatky-12/2010 157,56
15. Jozef Čurilla-JOMA Vrútky inzercia v Cestovnom informátorovi 2011 SR 325,00
14. ŠEVT a.s. Bratislava tlačivá-potvrdenky 64,98
13. CopyComp s.r.o. Komárno kancelárske potreby-tóner 4ks 86,40
12. T.Com Bratislava telefónne poplatky-12/2010 SÚ 18,18
11. FIN.M.O.S. Bratislava zabezpečenie VO 298,68
10. SPP Bratislava a.s. plyn 01/2011-Berentus 136,00
9. SPP Bratislava a.s. plyn 01/2011-OFC 266,00
8. SPP Bratislava a.s. plyn 01/2011-OcÚ 614,00
7. SPP Bratislava a.s. plyn 01/2011-dom služieb 7,00
6. SPP Bratislava a.s. plyn 01/2011-býv. ZŠ m. 20,00
5. SPP Bratislava a.s. plyn 01/2011-býv. ŠJ 7,00
4. SPP Bratislava a.s. plyn 01/2011-ZŠ sl,ŠKD sl 813,00
3. SPP Bratislava a.s. plyn 01/2011-MŠ,ZŠm,ŠKDm,ŠJ 1929,00
2. SPP Bratislava a.s. plyn 01/2011-klub dôchodcov 193,00
1. SPP Bratislava a.s. plyn 01/2011-KD 696,00