full screen background image
Search
pondelok 23 máj 2022
  • :
  • :

Staršie zmluvy

Zmluvy 2014

Obec Matúškovo R. Válik- E. Molnárová – 3 izbový byt
Obec Matúškovo L.Farkas – R. Nagy – 3 izbový byt
Obec Matúškovo J.Puškáš- A.Lakatosová – 3 izbový byt
Obec Matúškovo Fedor – Fedorová- 2 izbový byt
Obec Matúškovo Moťovský – Siváková – 2 izbový byt
Obec Matúškovo Ursínyová – Urválek – 2 izbový byt
Obec Matúškovo Tibor Modroczký – 1 izbový
Obec Matúškovo Panyik Peter- 1 izbový byt
Prima banka Slovensko financovanie II. etapy “Rekonštrukcia obecného úradu a vybudovanie internetovej miestnosti s knižnicou”
A.S.A. Slovensko umiestnenie reklamného panela
ecol Trade, s.r.o. Nitra odber kuchynského odpadu
Stavkomplex-SK, s.r.o. Rekonštrukcia obecného úradu a vybudovanie internetovej miestnosti s knižnicou – II. etapa
Obec Matúškovo zverejnenie reklamného plagátu v školských objektoch – školské ovocie
Obec Matúškovo Bánoczky-Gőrőgová-prenájom 2 izbového nájomného bytu-sekcia B-951
Trnavský samos. kraj dotácia na projekt: Putovanie za zdravím
Trnavský samos. kraj dotácia na projekt: Kultúrne leto-spájanie príjemného s užitočným
Trnavský samos. kraj dotácia na projekt: Hudba spája ľudí – Matúškovský festival
A.S.A. Slovensko spol. s.r.o. typ, počet a veľkosť poskytnutých nádob
Obec Matúškovo dotácia na MHD
Ing. Marián Péteri audítor audit 2013
Priama banka Slovensko Dodatok č. 2 – úver na rekonštrukciu obecného úradu-I.etapa
PD Hrušov dodávka školského ovocia
Obec Matúškovo K. Glavanicsová – Z. Farkaš prenájom obecného nájomného bytu
A.S.A. Slovensko zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu
Orange Slovensko internet-0917718339
Orange Slovensko 0902946063
Orange Slovensko 0902946062
Orange Slovensko 09029646061
Orange Slovensko 0905833875
Orange Slovensko 0917105733
Západos. distribučná, a.s. budúca zmluva o zriadení vecného bremena
SPP Bratislava SuperVýhodne bez obmedzenia 24
Obec Matúškovo Lanczová A-predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
Obec Matúškovo Čeleda I-Čeledová M-predĺženie platnosti nájomnej zmluvy
Obec Matúškovo Jaroslava Ursínyová-prenájom nájomného bytu-sekcia B
ZSE Energia, a.s., Bratislava elektrická energia-kamerový systém
ZSE Energia, a.s., Bratislava elektrická energia-kamerový systém
ZSE energia, a.s., Bratislava elektrická energia-kamerový systém
Ústav inf. a prognóz školstva Didaktická technika – ZŠ J. Matúšku
Ústav inf. a prognóz školstva Didaktická technika-ZŠ s MŠ
DHL Logistics (Slovakia) počítačová technika

Zmluvy 2013

SPP Bratislava dodatok
Obec Matúškovo predaj budovy č. 543 (Stavomal Sk, s.r.o.)
Obec Matúškovo zmena nájomnej zmluvy
Obec Matúškovo prenájom obecného bytu
Obec Matúškovo prenájom obecného bytu
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava pripojenie do distribučnej sústavy
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava pripojenie do distribučnej sústavy
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava pripojenie do distribučnej sústavy
Obec Matúškovo prenájom baru na ihrisku
Obec Matúškovo predĺženie doby nájmu
Obec Matúškovo predĺženie doby nájmu
Obec Matúškovo predĺženie doby nájmu
Obec Matúškovo predĺženie doby nájmu
Obec Matúškovo predĺženie doby nájmu
Obec Matúškovo predĺženie doby nájmu
Obec Matúškovo predĺženie doby nájmu
Obec Matúškovo predĺženie doby nájmu
Obec Matúškovo predĺženie doby nájmu
Obec Matúškovo predĺženie doby nájmu
Obec Matúškovo predĺženie doby nájmu
Obec Matúškovo predĺženie doby nájmu
Obec Matúškovo predĺženie doby nájmu
Poľnohospodárske družstvo Hrušov Dodávka čerstvého ovocia a ovocnej šťavy počas školského roka 2013/2014.
Poľnohospodárske družstvo Hrušov Dodávka čerstvého ovocia a ovocnej šťavy počas školského roka 2013/2014.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Šaľa dodávka vody z verejného vodovodu
Trnavský samosprávny kraj poskytnutie účelovej dotácie (Matúškovský festival – Hudba spája ľudí)
ZSE Energia, a.s.,Bratislava dodávka elektriny /bufet na ihrisku/
Západoslovenská distribučná, a.s.,Bratislava pripojenie do distribučnej sústavy /bufet na ihrisku/
ZSE Energia, a.s., Bratislava dodávka elektriny /stav.rozv.el. k bytovke “C”/
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava pripojenie do distribučnej sústavy /stav.rozv.el. k bytovke “C”/
Prima banka Slovensko, a.s. dodatok č. 1 /banková záruka na úver ŠFRB/
Štátny fond rozvoja bývania Bratislava úver na výstavbu nájomného bytového domu – 8 b.j. – sekcia C
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dotácia na obstaranie nájomných bytov – sekcia C 8 b.j.
Obec Matúškovo prenájom pozemku na umiestnenie reklamno propagačného zariadenia /COOP Jednota Galanta/
Peter Ružička – SIGNÁL, Šaľa kontrola systému elektrickej zabezpečovacej signalizácie
Trnavský samosprávny kraj poskytnutie účelovej dotácie
Trnavský samosprávny kraj poskytnutie účelovej dotácie
Ministerstvo vnútra SR – Obvodný úrad Trnava dotácia zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
Trnavský samosprávny kraj, Trnava dotácia na rok 2013
Prima banka Slovensko, a.s., Žilina Dodatok č. 1 – predĺženie splatnosti úveru
Slovenská autobusový doprava, a.s., Dunajská Streda dotácia na MHD
SITA Slovensko, a.s. Zabezpečenie vývozu a spracovanie separovaného odpadu
Obec Matúškovo Imre Rigó – Magdaléna Rigóová prenájom dvojizbového bytu č. 3 – 952
Blachotrapez, s.r.o. umietnenie reklamnej tabule /autobusová zastávka/
Ing. Bako Jozef, PhD. stavebný dozor-BD 8 b.j.-sekcia C
In. Marián Péteri audítor audit účtovnej závierky k 31.12.2012
Prima Banka Slovensko, a.s. banková záruka (úver ŠFRB na výstavbu BD 8 b.j. sekcia C)
Vansson, s.r.o. Horné Saliby Výstavba TV k 8 b.j.-sekcia C

Zmluvy 2012

Vansson, s.r.o. Horné Saliby Výstavba BD 8 b.j. – sekcia C
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zriadenie záložného práva v prospech MDVaRR SR bytový dom sekcia “B” s.č. 962
Ministerstvo dopravy, výstavba a regionálneho rozvoja SR zriadenie záložného práva v prospech MDVaRR SR bytový dom sekcia “A” s.č. 961
Ing. Ján Vlček TOPSET Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoríny.sk
SPP – distribúcia, a.s. Bratislava pripojenie odberného plynového zariadenia
SPP – distribúcia, a.s. Bratislava pripojenie plynového zariadenia
SPP- distribúcia, a.s. prenájom plynárenského zariadenia
Komunálna poisťovňa, a.s. poistenie bytového domu sekcia B s.č. 962
Komunálna poisťovňa, a.s. poistenie bytového domu sekcia A s.č. 961
Komunálna poisťovňa, a.s. poistenie budovy s.č. 265
Štátny fond rozvoja bývania zriadenie záložného práva na bytový dom č. 962
Štátny fond rozvoja bývania zriadenie záložného práva na bytový dom č. 961
Obec Matúškovo S.Papanek-M.Pecho
Obec Matúškovo P.Sklenár
Obec Matúškovo L.Méceš-J.Kozsuchová
Obec Matúškovo M.Vaskomjati-D.Vaskomjatiová
Obec Matúškovo L. Buláková
Obec Matúškovo R.Szabo-Z.Pruskavcová
Obec Matúškovo S.Volkovičová
Obec Matúškovo R.Adamec-M.Hollóšiová
Obec Matúškovo B.Bilavský-V.Bilavská
Obec Matúškovo S.Juhosová
Obec Matúškovo L.Šimek-Z.Suchopová
Obec Matúškovo R.Mészáros-K.Grečová
Obec Matúškovo P.Paniková-M.Kudácsek
Obec Matúškovo K.Lax-T.Pappová
Obec Matúškovo Z.Szakolci-T.Szakolciová
Obec Matúškovo T.Csomor-I.Kádárová
Obec Matúškovo M.Németh-A.Molnárová
Obec Matúškovo Meszlényi T.-Szabová D.
STAVKOMPLEX-SK, s.r.o. Vozokany Rekonštrukcia obecného úradu a vybudovanie internetovej miestnosti s knižnicou – I. etapa
Ing. Ján Vlček TOPSET Stupava konverzia údajov-cintoríny
Poľnohospodárska platobná agentúra Bratislava zmena čísla účtu
Poľnohospodárska platobná agentúra Bratislava zmena čísla účtu
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na SR Galanta nájomné – ZŠ J. Matúšku
Prima banka Slovensko, a.s. Úver na financovanie projektu “Rekonštrukcia obecného úradu” podporeného z prostriedkov EPFRV a prostriedkov štátneho rozpočtu SR
Prima banka Slovensko, a.s. Dodatok č. 1
Prima banka Slovensko, a.s. Dodatok č. 3
Slovenská správa ciest, Bratislava budúce odovzdanie a prevzatie stavebných objektov
Kazimír Cséfalvay, Veľké Uľany reštaurátorské práce-kamenné súsošie sv. Trojice
Ing. Marián Péteri audit účtovnej závierky 2011
Prima banka Slovensko, a.s. grantový účet pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z fondov EU a štátneho rozpočtu SR
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava Rekonštrukcia obecného úradu a vybudovanie internetovej miestnosti s knižnicou – II. etapa
Štátny fond rozvoja bývania zníženie úveru
Obec Matúškovo finančná dotácia na MHD linka č. 2
Obec Matúškovo predaj stavebného pozemku-NSO

Zmluvy 2011

Tuška Z. – Tušková A. – Obec Matúškovo zámena pozemkov
Obec Matúškovo predaj pozemku
Ing. Alžbeta Halagová MUDr. Ildikó Katonová kúpa nehnuteľnosti – futbalové ihrisko
Dexia banka slovensko a.s. ručenie úveru ŠFRB
Dexia banka Slovensko a.s. ručenie úveru ŠFRB
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dotácia na výstavbu TV k 8 b. j. – sekcia A
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dotácia na výstavbu BD 8 b.j. – sekcia A
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dotácia na výstavbu TV k 8 b.j. – sekcia B
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dotácia na výstavbu BD 8 b.j.-sekcia B
Štátny fond rozvoja bývania Bratislava výstavba nájomných bytov – sekcia B 8 b.j.
Štátny fond rozvoja bývania Bratislava výstavba nájomných bytov – sekcia A 8 b.j.
Obec Matúškovo Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
Pôdohospodárska platobná agentúra zmena účtu prijímateľa
Vansson, s.r.o. Horné Saliby Výstavba BD 8 b.j. a TV-sekcia C
Vansson s.r.o. Horné Saliby Technická vybavenosť-Bytový dom 8 b.j. sekcia B Matúškovo
Vansson s.r.o. Horné Saliby Technická vybavenosť-Bytový dom 8 b.j. sekcia A Matúškovo
Vansson s.r.o. Horné Saliby Bytový dom 8 b.j. sekcia B Matúškovo
Vansson s.r.o. Horné Saliby Bytový dom 8 b.j. sekcia A Matúškovo
Stavkomplex-SK s.r.o. Vozokany Rekonštrukcia obecného úradu a vybudovanie internetovej miestnosti s knižnicou II.etapa
Dexia banka Slovensko a.s. Zmluva o termínovanom úvere č. 0606808-Dodatok č. 2
Dexia banka Slovensko a.s. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 0605010-Dodatok č. 1
Dexia banka Slovensko a.s. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 0604910-Dodatok č. 1
Dexia banka Slovensko a.s. Mandátna zmluva č. 0601111
Dexia banka Slovensko a.s. Mandátna zmluva č. 0601011