full screen background image
Search
štvrtok 3 december 2020
  • :
  • :

Úradná tabuľa

Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu

Prílohy Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu (523 kB) 27.11.2020

Návrh VZN č. 5/2020 – DN 2021

Prílohy Návrh VZN č. 5_2020 – DN 2021 (110 kB) 12.11.2020

Návrh rozpočtu príjmov na roky 2021 – 2023

Prílohy Návrh rozpočtu príjmov 2021-2023 (36 kB) 12.11.2020

Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2021 – 2023

Prílohy Návrh rozpočtu výdavkov 2021-2023 (65 kB) 12.11.2020

Návrh na zmenu rozpočtu príjmov č. 2

Prílohy Návrh na zmenu rozpočtu príjmov č.2 (46 kB) 12.11.2020

Návrh na zmenu rozpočtu výdavkov č. 2

Prílohy Návrh na zmenu rozpočtu výdavkov č. 2 (73 kB) 12.11.2020

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.09.2020

Prílohy Plnenie rozpočtu príjmov k 30.09.2020 (46 kB) 12.11.2020

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.09.2020

Prílohy Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.09.2020 (75 kB) 12.11.2020

Návrh VZN č. 4/2020 – TKO 2021

Prílohy Návrh VZN č. 4_2020 -_TKO 2021 (77 kB) 12.11.2020

Záverečný účet obce Matúškovo za rok 2019

Prílohy Záverečný účet-2019 (152 kB) 12.06.2020

Vývoz separovaného odpadu-papier

Prílohy Harmonogram vývozu separovaného odpadu-PAPIER (557 kB) 02.03.2020

Vývoz separovaného odpadu-plasty

Prílohy Harmonogram vývozu separovaného odpadu-PLASTY (558 kB) 02.03.2020

Vývoz komunálneho odpadu-2020

Prílohy Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2020 (546 kB) 02.03.2020

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Matúškovo za rok 2019

Prílohy Oznámenie o úrovni vytriedenia kom.odpadov za rok 2019 (880 kB) 20.02.2020

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA-odpadová

Prílohy Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA-odpadová-rok 2019 (903 kB) 19.02.2020

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Matúškovo

Prílohy Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Matúškovo (2 MB) 04.02.2020

Zverej.elektr.adresy na doruč.žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu-voľby do NR SR

Prílohy Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu-Voľby do NR SR 2020 (182 kB) 08.01.2020

Informácia – Tájékoztató

Prílohy Informácia – Tájékoztató (3 MB) 11.12.2019

Prevádzkový poriadok detského ihriska v obci Matúškovo

Prílohy Prevádzkový poriadok detského ihriska v obci Matúškovo (815 kB) 02.12.2019

Voľby do NR SR 2020-Informácie pre voliča

Prílohy Informácie pre voliča (538 kB) 11.11.2019

Voľby do NR SR 2020-Tájékoztató a választópolgár részére

Prílohy Tájékoztató a választópolgár részére (537 kB) 11.11.2019

Voľby do NR SR 2020-351/2019

Prílohy 351_2019 (143 kB) 11.11.2019

Západoslovenská distribučná-Výzva

Prílohy Západoslovenská distribučná – Vyzva (795 kB) 11.11.2019

Oznámenie – voľba poštou do NR SR 2020

Prílohy Oznámenie-voľba poštou do NR SR 2020 (201 kB) 25.10.2019

Žiadosť – voľba poštou do NR SR 2020

Prílohy Žiadosť – voľba poštou do NR SR 2020 (310 kB) 25.10.2019

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA-odpadová

Prílohy Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA – odpadová (630 kB) 18.09.2019

Záverečný účet Obce Matúškovo za rok 2018

Prílohy Záverečný účet Obce Matúškovo za rok 2018 (874 kB) 03.06.2019

Výročná správa obce Matúškovo za rok 2017

Výročná_správa_2017 Prílohy Výročná_správa_2017 (89 kB) 02.08.2018

Záverečný účet obce Matúškovo za rok 2017

Záverečný účet-2017 Prílohy Záverečný účet-2017 (119 kB) 02.08.2018

Výročná správa Obce Matúškovo za rok 2016

Výročná správa Obce Matúškovo za rok 2016 Prílohy Výročná správa Obce Matúškovo za rok 2016 (6 MB) 06.10.2017