full screen background image
Search
streda 21 august 2019
  • :
  • :

Verejné obstarávanie

1. Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác: “Bytový dom 8 b.j. Sekcia A Matúškovo”. V prílohe uverejňujeme výzvu na predkladanie ponuky k podprahovej zákazke v ktorom sú podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania. Výzvu si môžete stiahnuť pod textami vo formáte PDF.

– Výzva bola uverejnená 17.12.2010

2. Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác: “Bytový dom 8 b.j. Sekcia B Matúškovo”. V prílohe uverejňujeme výzvu na predkladanie ponuky k podprahovej zákazke v ktorom sú podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania. Výzvu si môžete stiahnuť pod textami vo formáte PDF.

– Výzva bola uverejnená 17.12.2010

3. Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác: “Rekonštrukcia obecného úradu a vybudovanie internetovej miestnosti s knižnicou II. etapa “. V prílohe uverejňujeme výzvu na predkladanie ponuky k podprahovej zákazke v ktorom sú podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania. Výzvu si môžete stiahnuť pod textami vo formáte PDF.

– Výzva bola uverejnená 15.2.2011

Prílohy