full screen background image
Search
štvrtok 30 jún 2022
  • :
  • :

Verejné obstarávanie

Obchodná verejná súťaž – orná pôda

NÁVRH_náj.zml.sch.OZ Prílohy Obchodná verejná súťaž – orná pôda (3 MB) 23.09.2021NÁVRH_náj.zml.sch.OZ (32 kB) 23.09.2021

Výzva na predloženie ponuky

Prílohy Vyzva_CZO_Matúškovo (3 MB) 04.02.2020

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Prílohy Zapisnica-z-vyhodnotenia-ponuk (222 kB) 30.09.2019

Výzva na predloženie ponuky

Prílohy Výzva (423 kB) 16.09.2019

Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu

Zverejnené: Vestník VO č. 220/2013 – 09.11.2013 zn. 18362 – WYS Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“ Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 28.11.2013 Dátum uverejnenia tejto informácie: 28.11.2013 Označenie relevantnej inf. povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“ Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 27.1.2014 Dátum […]