full screen background image
Search
sobota 28 máj 2022
  • :
  • :

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla

Webové sídlo obce Matúškovo sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá minimálnych nedostatkov pri dodržiavaní štandardov v častiach stránky. Ich prerobenie si vyžaduje čas, vzhľadom na bohatý obsah webového sídla obce Matúškovo. Ospravedlňujeme sa dotknutým občanom za problémy pri prezeraní týchto podstránok. V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webové sídla na adrese: lisa@lisa.sk.

Webové sídlo

Webové sídlo bolo spustené dňa 11.8.2003.

 

Správca obsahu:

Obec Matúškovo
925 01 Matúškovo

Tel.: 031/782 63 92
E-mail: obecmatuskovo@stonline.sk

 

Technický prevádzkovateľ:

Peter Jurík – LISA
925 06 Čierna Voda 390

IČO: 41590465
DIČ: 1073835983

E-mail: lisa@lisa.sk