full screen background image
Search
piatok 25 jún 2021
  • :
  • :

Výhody dlhodobo nezamestnaného občana

Podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnosťou od januára 2015 ak sa zamestnáte, po splnení zákonom stanovených podmienok môžete mať nárok na osobitný príspevok.

Prílohy