full screen background image
Search
štvrtok 17 október 2019
  • :
  • :

VZN 2016

VZN 772015 o miestnych daniach na území obce Matúškovo na kalendárny rok 2016_2016

VZN č. 89/2018

VZN č. 89_2018 o vylep volebných.plagátov

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 83/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

Dodatok č.1_2017 k VZN č. 83_2016 o miestnom poplatku za rozvoj Prílohy Dodatok č.1_2017 k VZN č. 83_2016 o miestnom poplatku za...

VZN č. 83/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN č. 83_2016 o miestnom poplatku za rozvoj Prílohy VZN č. 83_2016 o miestnom poplatku za rozvoj (34 kB) 23.03.2017

VZN č. 81/2016

VZN č. 81/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpadZN_812016_-_TKO Prílohy VZN_812016_-_TKO (93...

VZN č. 82/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017

Návrh VZN č. 822016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017 Prílohy Návrh VZN č. 822016 o miestnych daniach na kalendárny rok...

VZN 80/2016

VZN 802016 o nakladaní s komunálnym odpadom,drobným staveným odpadom a objemným odpadom Prílohy VZN 802016 o nakladaní s komunálnym...

VZN č. 79/2015

VZN č. 79/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách pre voľby do NR SR Prílohy VZN...

VZN č. 78/2015

VZN_č._782015_TKO o miestnom poplatku za komunálny odpad Prílohy VZN_č._782015_TKO o miestnom poplatku za komunálny odpad (59 kB)...

VZN č. 76/2015

VZN č. 76/2015 o podmienkach nájmu obecných bytov v Matúškove Prílohy VZN-č.-762015-o-podmienkach-nájmu-obecných-bytov-1 (66 kB)...