full screen background image
Search
nedeľa 5 december 2021
  • :
  • :

VZN

VZN č 1/2021

Prílohy VZN č. 1_2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov (339 kB) 25.06.2021

VZN č. 5/2020

Prílohy VZN č. 5_2020 o miestnych daniach na území obce Matúškovo na rok 2021 (5 MB) 07.12.2020

VZN č. 4/2020

Prílohy VZN č. 4_2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad (6 MB) 07.12.2020

VZN č. 3/2020

Prílohy VZN č. 3_2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce (7 MB) 01.07.2020

VZN č. 2/2020

Prílohy VZN č. 2_2020 o miestnom poplatku za rozvoj (2 MB) 01.07.2020

VZN č. 1/2020

Prílohy VZN č. 1_2020 o ochrannom pásme pohrebiska (733 kB) 01.07.2020

VZN č. 3/2019

Prílohy VZN č. 3_2019 o miestnych daniach na území obce Matúškovo (442 kB) 29.11.2019

VZN č. 4/2019

Prílohy VZN č. 4_2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (302 kB) 29.11.2019

VZN č. 2/2019

Prílohy VZN č. 2_2019 o určení výšky príspevkov v školských zariadeniach (310 kB) 09.09.2019

VZN č. 1/2019

Prílohy VZN 1_2019-Stravovanie dôchodcov (271 kB) 09.09.2019

VZN č. 91/2018

Prílohy VZN 91_2018 o miestnych daniach na území obce Matúškovo na rok 2019 (78 kB) 09.11.2018

VZN č. 90/2018

Prílohy VZN 90_2018 o miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad rok 2019 (60 kB) 09.11.2018

VZN č. 89/2018

Prílohy VZN č. 89_2018 o vylep volebných.plagátov (33 kB) 20.08.2018

Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb obce Matúškovo Prílohy Komunitný plán sociálnych služieb obce Matúškovo (2 MB) 04.07.2018

VZN č. 88/2018

Prílohy VZN č. 88_2018-12.06.2018-Zmena územného plánu (4 MB) 13.06.2018