full screen background image
Search
piatok 21 september 2018
  • :
  • :

VZN

Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov

VZN na vylep.plagátov-2018 Prílohy VZN na vylep.plagátov-2018 (30 kB) 01.08.2018

VZN č. 88/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť “Územného plánu obce Matúškovo”-Zmeny a doplnky č. 01/2017

VZN č. 88 2018 Prílohy VZN č. 88 2018 (547 kB) 19.07.2018

Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb obce Matúškovo Prílohy Komunitný plán sociálnych služieb obce Matúškovo (2 MB) 04.07.2018

VZN č. 87/2018

VZN č. 872018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Prílohy VZN č. 872018 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (44 kB) 31.05.2018

VZN o miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad

VZN 862017 – o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2018 Prílohy VZN 862017 – o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2018 (60 kB) 06.02.2018

VZN 85/2017 o miestnych daniach v obci Matúškovo na rok 2018

VZN 852017 o miestnych daniach v obci Matúškovo na rok 2018 Prílohy VZN 852017 o miestnych daniach v obci Matúškovo na rok 2018 (71 kB) 05.01.2018

Návrh VZN na rok 2018 o miestnych daniach

Návrh VZN na rok 2018 o miestnych daniach na území obce Matúškovo Prílohy Návrh VZN na rok 2018 o miestnych daniach na území obce Matúškovo (72 kB) 29.11.2017

Návrh VZN na rok 2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad

Návrh VZN na rok 2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad Prílohy Návrh VZN na rok 2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad (60 kB) 29.11.2017

VZN č. 84/2017 o vyhradení plochy na vylepovanie plagátov do volieb VÚC 2017

VZN na vylepovanie plagátov-voľby do VÚC 2017 Prílohy Návrh-VZN na vylepovanie plagátov-voľby do VÚC 2017 (41 kB) 07.07.2017

Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 83/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

Dodatok č.1_2017 k VZN č. 83_2016 o miestnom poplatku za rozvoj Prílohy Dodatok č.1_2017 k VZN č. 83_2016 o miestnom poplatku za rozvoj (29 kB) 23.03.2017

VZN č. 83/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN č. 83_2016 o miestnom poplatku za rozvoj Prílohy VZN č. 83_2016 o miestnom poplatku za rozvoj (34 kB) 23.03.2017

VZN č. 81/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a poplatku za drobný stavebný odpad

VZN_812016_-_TKO Prílohy VZN_812016_-_TKO (93 kB) 19.01.2017

VZN č. 82/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017

Návrh VZN č. 822016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017 Prílohy Návrh VZN č. 822016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017 (71 kB) 19.01.2017

VZN 80/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom,drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

VZN 802016 o nakladaní s komunálnym odpadom,drobným staveným odpadom a objemným odpadom Prílohy VZN 802016 o nakladaní s komunálnym odpadom,drobným staveným odpadom a objemným odpadom (6 MB) 17.06.2016

VZN č. 79/2015

VZN č. 79/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách pre voľby do NR SR Prílohy VZN č. 79/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách pre voľby do NR SR (42 kB) 20.01.2016