full screen background image
Search
streda 10 august 2022
  • :
  • :

Zastupiteľstvo

Uznesenia z 18. plánovaného zasadnutia OZ-31.03.2022

Prílohy Uznesenia z 18. plánovaného zasadnutia OZ – 31. 03. 2022 (275 kB) 15.04.2022

Zápisnica z 18. plánovaného zasadnutia OZ-31.03.2022

Prílohy Zápisnica z 18. plánovaného zasadnutia OZ, dňa 31.03.2022 (302 kB) 15.04.2022

Zápisnica zo 16. plánovaného zasadnutia OZ-02.12.2021

Prílohy Zápisnica zo 16. plánovaného zasadnutia OZ-02.12.2021 (309 kB) 17.12.2021

Uznesenia zo 16. plánovaného zasadnutia OZ-02.12.2021

Prílohy Uznesenia zo 16. plánovaného zasadnutia OZ-02.12.2021 (285 kB) 17.12.2021

Zápisnica z 13. plánovaného zasadnutia OZ-30.09.2021

Prílohy Zápisnica z 13. plánovaného zasadnutia OZ-30.09.2021 (4 MB) 13.10.2021

Uznesenia z 13. plánovaného zasadnutia OZ-30.09.2021

Prílohy Uznesenia z 13. plánovaného zasadnutia OZ-30.09.2021 (2 MB) 13.10.2021

Zápisnica z 12. neplánovaného zasadnutia OZ-16.09.2021

Prílohy Zápisnica z 12. neplánovaného zasadnutia OZ-16.09.2021 (2 MB) 20.09.2021

Uznesenia z 12. neplánovaného zasadnutia OZ-16.09.2021

Prílohy Uznesenia z 12. neplánovaného zasadnutia OZ-16.09.2021 (289 kB) 20.09.2021

Uznesenia z 11. plánovaného zasadnutia OZ

Prílohy Uznesenie_z_11._plánovaného_zasadnutia_OZ_v_Matúškove (3 MB) 12.07.2021

Zápisnica z 11. plánovaného zasadnutia OZ

Prílohy Zápisnica_z_11._plánovaného_OZ_v_Matúškove (6 MB) 12.07.2021

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020

Prílohy Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020 (13 MB) 29.03.2021

Uznesenia z 10. plánovaného zasadnutia OZ

Prílohy Zápisnica_z_10._plánovaného_zasadnutia_OZ_v_Matúškove,_konaného_dňa_11.03.2021 (1) (4 MB) 22.03.2021

Zápisnica z 10. plánovaného zasadnutia OZ

Prílohy Zápisnica_z_10._plánovaného_zasadnutia_OZ_v_Matúškove,_konaného_dňa_11.03.2021 (1) (4 MB) 22.03.2021

Uznesenia z 9. plánovaného zasadnutia OZ

Prílohy Uznesenia z 9. plánovaného zasadnutia OZ (2 MB) 09.12.2020

Zápisnica z 9. plánovaného zasadnutia OZ

Prílohy Zápisnica z 9. plánovaného zasadnutia OZ (6 MB) 09.12.2020

Uznesenia z 8. plán.verej.zasadnutia OZ

Prílohy Uznesenia z 8 plán.verej.zasad.OZ-08.10.2020 (2 MB) 15.10.2020

Zápisnica z 8. verejného zasadnutia OZ

Prílohy Zápisnica z 8. verejného zasadnutia OZ-08.10.2020 (92 kB) 15.10.2020

Zápisnica a uznesenia

Prílohy Zápisnica a uznesenia zo 7. plánovaného zasadnutia OZ, dňa 11.06.2020 (5 MB) 26.06.2020

Ing. Marta Mészárosová-Oznámenie

Prílohy Ing. Marta Mészárosová-Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára (1) (12 MB) 30.04.2020

Zápisnica a uznesenia

Prílohy Zápisnica a uznesenia zo 6. plánovaného zasadnutia OZ, dňa 12.03.2020 (2 MB) 27.03.2020

Zápisnica a uznesenia

Prílohy Zápisnica a uznesenia z 3. neplánovaného zasadnutia OZ, dňa 03.02.2020 (2 MB) 17.02.2020

Zápisnica a uznesenia z 2 mimoriadneho zasadnutia OZ, dňa 18.12.2019

Prílohy Zápisnica a uznesenia z 2. mimoriadneho zasadnutia OZ, dňa 18.12.2019 (2 MB) 07.01.2020

Zápisnica a uznesenia z 5. zasadnutia OZ, dňa 29.11.2019

Prílohy Zápisnica a uznesenia z 5. zasadnutia OZ, dňa 29.11.2019 (4 MB) 19.12.2019

Zápisnica a uznesenia z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ, dňa 26.09.2019

Prílohy Zápisnica a uznesenia z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ, dňa 26.09.2019 (3 MB) 11.10.2019

Zápisnica a uznesenia zo 4. zasadnutia OZ, dňa 22.08.2019

Prílohy Zápisnica a uznesenia zo 4. zasadnutia OZ, dňa 22.08.2019 (4 MB) 06.09.2019

Zápisnica a uznesenia z 3. zasadnutia OZ, dňa 30.05.2019

Prílohy Zápisnica a uznesenia z 3. plánovaného zasadnutia OZ,dňa 30.05.2019 (5 MB) 14.06.2019

Zápisnica a uznesenia z 2.zasadnutia OZ 28.02.2019

Prílohy Zápisnicauznesenia-z-2.zasadnutia-OZ-28.02.2019-1 (5 MB) 04.05.2019

Poslanci OZ

Prílohy Poslanci-OZ (89 kB) 28.02.2019

Zápisnica a uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ 5.12.2018

Prílohy Zápisnicauznesenia-z-ustanovujúceho-zasadnutia-OZ-05.12.2018 (6 MB) 28.02.2019