full screen background image
Search
nedeľa 5 december 2021
 • :
 • :

Záverečný účet 2014

Záverečný účet obce Matúškovoza rok 2014.

 1. Rozpočet obce na rok 2014
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2014
 3. Rozbor plnenie výdavkov za rok 2014
 4. Finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014
 5. Tvorba a použitie prostriedkov finančného fondu obce
 6. Finančné usporiadanie vzťahov
 7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014
 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2014
 9. Návrh uznesení

Prílohy