full screen background image
Search
pondelok 23 máj 2022
  • :
  • :

Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu

Zverejnené: Vestník VO č. 220/2013 – 09.11.2013 zn. 18362 – WYS

Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 28.11.2013
Dátum uverejnenia tejto informácie: 28.11.2013
Označenie relevantnej inf. povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá
Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 27.1.2014
Dátum uverejnenia tejto informácie: 24.1.2014