full screen background image
Search
piatok 21 september 2018
  • :
  • :

Zmluvy

Nájomná zmluva

R.Válik-E.Molnárová-nájomná zmluva-01.11.2018

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-L.Buláková-01.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-D.Vaskomjatiová-01.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-R.Mészáros-K.Grečová-01.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2018-S.Juhosová

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2018-B.Bilavský-V.Bilavská

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2018-M.Németh-A.Molnárová

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve (ZŠ s MŠ)-PD Hrušov

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve (ZŠ)-PD Hrušov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov (ZŠ s MŠ)-PD Hrušov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov (ZŠ)-PD Hrušov

Vlastivedné múzeum-Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 012018

TTSK-Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

TTSK-Zmluva č.037-3 -ŠP 2018 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva o dielo-BRISTAV SLOVAKIA s.r.o.

Zmluva o dielo-BRISTAV Slovakia s.r.o.

Zmluva o dielo-Dubnička

Zmluva o dielo-Dubnička Štefan

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie č. 18/2018/OPPaCR

Zmluva o poskytnutí účelovej dotáčie č.18 2018 OPPaCR

Zmluva o dielo-Aquamont

Zmluva o dielo-Aquamont

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov-TOPSET Solutions

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov-TOPSET Solutions

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie-Evanj.cirkev

Asseco Solutions-Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Asseco Solutions-Zmluva o spracúvaní osobných údajov spostredkovateľom

TTSK-Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

TTSK-Zmluva č. 039-2-K2018 o poskytnutí účelovej dotácie

TTSK-Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

TTSK-Zmluva č. 2-SZGA-172018 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí fin.dotácie-Rímskokat.cirkev

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci-Komunálna poisťovňa

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.06.18-I.Szabová-T.Deák

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva-Meszlény T-Szabová D

SAD D.Streda-Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2018

SAD D.Streda-Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2018

FCC Slovensko – Rámcová zmluva na poskytnutie služieb

FCC Slovensko-Rámcová zmluva na poskytnutie služieb

Zmluva o poskytnutí grantu č. 125/18_SU

Nadácia Volkswagen Slovakia-Zmluva o poskytnutí grantu

1 2 3 7