full screen background image
Search
streda 19 december 2018
  • :
  • :

Zmluvy

Zmluva o spolupráci-Nové Česko

Zmluva o spolupráci-Nové Česko

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-I.Moťovský-01.11.2018

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-Hanusová-01.11.2018

Zmluva o spolupráci

Slovenský futbalový zväz-Zmluva o spolupráci Prílohy Slovenský futbalový zväz-Zmluva o spolupráci (6 MB) 28.11.2018

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-07.12.18-Hajnala

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva-T.Beňo-E.Molnárová-01.11.2018

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.11.2018-Modroczký T

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2018-S.Volkovičová

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.18-Pospíšilová

Nájomná zmluva

K.Lax-T.Pappová-Nájomná_zmluva-01.10.2018

Nájomná zmluva

P.Sklenár-Nájomná_zmluva-01.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-L.Šimek-Z.Šimeková-01.10.2018

Nájomná zmluva

J-Puškáš-A.Puškáš-nájomná zmluva-01.11.2018

Nájomná zmluva

R.Válik-E.Molnárová-nájomná zmluva-01.11.2018

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-L.Buláková-01.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-D.Vaskomjatiová-01.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-R.Mészáros-K.Grečová-01.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2018-S.Juhosová

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2018-B.Bilavský-V.Bilavská

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2018-M.Németh-A.Molnárová

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve (ZŠ s MŠ)-PD Hrušov

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve (ZŠ)-PD Hrušov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov (ZŠ s MŠ)-PD Hrušov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov (ZŠ)-PD Hrušov

Vlastivedné múzeum-Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 012018

TTSK-Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

TTSK-Zmluva č.037-3 -ŠP 2018 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva o dielo-Bristav Slovakia

Zmluva o dielo-BRISTAV Slovakia, s.r.o. Prílohy Zmluva o dielo-BRISTAV Slovakia, s.r.o. (2 MB) 28.11.2018

Zmluva o dielo-Dubnička

Zmluva o dielo-Dubnička Štefan Prílohy Zmluva o dielo-Dubnička Štefan (2 MB) 28.11.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie č. 18/2018/OPPaCR

Zmluva o poskytnutí účelovej dotáčie č.18 2018 OPPaCR

Zmluva o dielo-Aquamont

Zmluva o dielo-Aquamont

1 2 3 7