full screen background image
Search
piatok 25 jún 2021
  • :
  • :

Zmluvy

Komensky,s.r.o.-Dodatok č. ZK01/VK/10/09/095

Prílohy Komensky,s.r.o.-Dodatok č. ZK01_VK_10_09_095 (3 MB) 18.06.2021

SAD D.Streda-Zmluva o osobitnej pravidelnej doprave č. 1_2021

Prílohy SAD D.Streda-Zmluva o osobitnej pravidelnej doprave č. 1_2021 (2 MB) 02.06.2021

Nájomná zmluva

Prílohy Nájomná zmluva – Meszlényi T – Szabová D (430 kB) 01.06.2021

ÚPSVaR-Dohoda-č.-21/05/010/3-o pomoci v hmotnej núdzi

Prílohy ÚPSVaR-Dohoda č. 21_05_010_3 o pomoci v hmotnej núdzi (5 MB) 31.05.2021

NASES-Zmluva o poskyt.kval.dôveryhodných služie

Prílohy NASES-Zmluva o poskyt.kval.dôveryhodných služieb (2 MB) 19.05.2021

Nájomná zmluva

Prílohy Požgai N -Nájomná zmluva (428 kB) 12.05.2021

REGIONPRESS-Zmluva o inzercii

Prílohy REGIONPRESS-Zmluva o inzercii (1019 kB) 23.04.2021

ENVI-PAK-Príloha č. 1 k zmluve č.ZNR1111201823

Prílohy ENVI-PAK-Príloha č. 1 k zmluve č.ZNR1111201823 (2 MB) 15.04.2021

Komunálna poisťovňa-Poistná zmluva č. 1199001151

Prílohy Komunálna poisťovňa-Poistná zmluva č. 1199001151 (3 MB) 15.04.2021

Nájomná zmluva-E.Cerovská

Prílohy Nájomná zmluva-E.Cerovská (428 kB) 31.03.2021

PD Hrušov-Kúpna zmluva-ZŠ J.Matúšku

Prílohy PD Hrušov-Kúpna zmluva-ZŠ J.Matúšku (4 MB) 23.03.2021

PD Hrušov-Kúpna zmluva-MŠ-Óvoda

Prílohy PD Hrušov-Kúpna zmluva-MŠ-Óvoda (4 MB) 23.03.2021

Sklenár-Nájomná zmluva-10.03.2021

Prílohy Sklenár-Nájomná zmluva-10.03.2021 (421 kB) 10.03.2021

Benco-Nájomná zmluva-10.03.2021

Prílohy Benco-Nájomná zmluva-10.03.2021 (429 kB) 04.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy

Prílohy Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy (3 MB) 09.02.2021

SAD D.Streda-Zmluva o poskytnutí finančého príspevku

Prílohy SAD D.Streda-Zmluva o poskytnutí finančého príspevku (2 MB) 22.01.2021

Komunálna poisťovňa-Poistná zmluva

Prílohy Poistná zmluva (4 MB) 21.01.2021

Zmluva o nájme nebyt.priestorov-Sonata Funeral Company

Prílohy Zmluva o nájme nebyt.priestorov – Sonata Funeral Company (2 MB) 04.01.2021

FCC-Dodatok k rámcovej zmluve na poskytovanie služieb-Príloha č. 2

Prílohy FCC-Dodatok k rámcovej zmluve na poskytovaní služieb-Príloha č. 2 (2 MB) 28.12.2020

FCC-Zmluva o poskyt.služieb v odpad.hospod.

Prílohy FCC-Zmluva o poskyt.služieb v odpad.hospod. (7 MB) 21.12.2020

TENDERnet-Licenčná zmluva

Prílohy TENDERnet-Licenčná zmluva (2 MB) 21.12.2020

ŠÚ SR-Dodací list k zmluve o výpožičke

Prílohy SOITRON-dodací list č. 0190 (671 kB) 16.12.2020

Nájomná zmluva

Prílohy Nájomná_zmluva-16.12.2020-M.Polák-K.Nagyová (85 kB) 15.12.2020

Kúpna zmluva – JUDr. Róbert Bános

Prílohy Kúpna zmluva-JUDr. Róbert Bános (3 MB) 09.12.2020

Kúpna zmluva-JUDr. Rudolf Blazsek

Prílohy Kúpna zmluva-JUDr.Rudolf Blazsek (3 MB) 09.12.2020

MG PZS-Zmluva o poskytovaní služieb

Prílohy MG PZS s.r.o.-Zmluva č. ZD121208023001 o poskytovaní služieb (3 MB) 08.12.2020

Nájomná zmluva

Prílohy Felsőczy-Nájomná_zmluva-01.01.2021 (85 kB) 03.12.2020

ŠÚ SR-Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke Prílohy ŠÚ SR-Zmluva o výpožičke (741 kB) 01.12.2020

Slovak Telekom-Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Prílohy Slovak Telekom-Zmluva o poskytovaní verejných služieb (3 MB) 19.11.2020

Nájomná zmluva

Prílohy J-Puškáš-A.Puškáš-nájomná zmluva-01.11.2020 (85 kB) 19.11.2020

1 2 3 12