full screen background image
Search
sobota 16 január 2021
  • :
  • :

Zmluvy

FCC-Dodatok k rámcovej zmluve na poskytovanie služieb-Príloha č. 2

Prílohy FCC-Dodatok k rámcovej zmluve na poskytovaní služieb-Príloha č. 2 (2 MB) 28.12.2020

TENDERnet-Licenčná zmluva

Prílohy TENDERnet-Licenčná zmluva (2 MB) 21.12.2020

ŠÚ SR-Dodací list k zmluve o výpožičke

Prílohy SOITRON-dodací list č. 0190 (671 kB) 16.12.2020

Nájomná zmluva

Prílohy Nájomná_zmluva-16.12.2020-M.Polák-K.Nagyová (85 kB) 15.12.2020

Kúpna zmluva – JUDr. Róbert Bános

Prílohy Kúpna zmluva-JUDr. Róbert Bános (3 MB) 09.12.2020

Kúpna zmluva-JUDr. Rudolf Blazsek

Prílohy Kúpna zmluva-JUDr.Rudolf Blazsek (3 MB) 09.12.2020

MG PZS-Zmluva o poskytovaní služieb

Prílohy MG PZS s.r.o.-Zmluva č. ZD121208023001 o poskytovaní služieb (3 MB) 08.12.2020

Nájomná zmluva

Prílohy Felsőczy-Nájomná_zmluva-01.01.2021 (85 kB) 03.12.2020

ŠÚ SR-Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke Prílohy ŠÚ SR-Zmluva o výpožičke (741 kB) 01.12.2020

Slovak Telekom-Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Prílohy Slovak Telekom-Zmluva o poskytovaní verejných služieb (3 MB) 19.11.2020

Nájomná zmluva

Prílohy J-Puškáš-A.Puškáš-nájomná zmluva-01.11.2020 (85 kB) 19.11.2020

ÚPSVR Galanta- Dohoda č. 20/05/010/26

Prílohy ÚPSVR Galanta-Dohoda č. 20_05_010_26 (5 MB) 09.11.2020

Nájomná zmluva

Prílohy Nájomná_zmluva-01.12.2020-Goldberger-Tavella (86 kB) 09.11.2020

MF SR-Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

30 Prílohy MF SR-Zmluva o návratnej finančnej výpomoci-2020_128_0173 (4 MB) 30.10.2020

Nájomná zmluva

Prílohy Nájomná zmluva – J.Molnár-A.Čanádyová-01.11.2020 (77 kB) 29.10.2020

Nájomná zmluva

Prílohy Nájomná_zmluva-M.Kren-A.Kren-01.11.2020 (78 kB) 29.10.2020

Nájomná zmluva

Prílohy Nájomná_zmluva-01.11.2020-K.Menyhártová-E.Jobbágy (85 kB) 29.10.2020

Nájomná zmluva

Prílohy R.Nagy-L.Nagy-náj.zmluva-01.11.2020 (85 kB) 27.10.2020

Nájomná zmluva

Prílohy Nájomná_zmluva-I.Moťovský-01.11.2020 (77 kB) 27.10.2020

Nájomná zmluva

Prílohy S. Juhosová-Nájomná_zmluva-01.10.2020 (85 kB) 25.09.2020

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve – ZŠ s MŠ

Prílohy Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve-ZŠ s MŠ (2 MB) 23.09.2020

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve -ZŠ J.Matúšku

Prílohy Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve-ZŠ J.Matúšku (2 MB) 23.09.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov-ZŠ J.Matúšku

Prílohy Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve-ZŠ J.Matúšku (2 MB) 23.09.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov-ZŠ s MŠ

Prílohy Zmluva o nájme nebytových priestorov-ZŠ s MŠ (1015 kB) 23.09.2020

IToilets-ponuka-zmluva

Prílohy iToilets, s.r.o.-Ponuka č. 20100467 (676 kB) 23.09.2020

Nájomná zmluva

Prílohy Nájomná_zmluva-13.09.2020-Panyik P-Újová S (77 kB) 10.09.2020

Nájomná zmluva

Prílohy Nájomná_zmluva-01.09.20-Vidovenecz (175 kB) 02.09.2020

ZSVS-Zmluva č. 3/1000148656

Prílohy ZSVS-Zmluva č. 3_1000148656 o dodávke vody z ver.vod.a odvádz.odp.vôd ver.kanalizáciou (3 MB) 31.08.2020

Zmluva o pripojení

Prílohy Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (3 MB) 27.07.2020

Nájomná zmluva

Prílohy Nájomná_zmluva-16.07.20-Viczian J-Viczianová M (78 kB) 09.07.2020

1 2 3 11