full screen background image
Search
utorok 27 október 2020
  • :
  • :

Zmluvy

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-K.Lax.-T.Pappová Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-K.Lax.-T.Pappová (59 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-D.Vaskomjatiová Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-D.Vaskomjatiová (65 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2005B.Bilavský-V-Bilavská Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2005B.Bilavský-V-Bilavská (65 kB) 29.10.2015

Prima banka Slovensko

Vybudovanie digitálneho kamerového systému Prílohy zmluva_o_terminovanom_uvere_c._06_011_15 (2 MB) 13.11.2015

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 0182015 zo dňa 18.05.2015

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve Prílohy Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve (448 kB) 09.10.2015

ALGAIL s.r.o. Jelka

vypracovanie ŽONFP a jej príloh, externý manažment projektu Prílohy mandatna_zmluva_c._800287_342_2015 (940 kB) 13.10.2015

Maxnetwork, s.r.o. Veľké Uľany

Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Matúškovo Prílohy zmluva_o_dielo-maxnetwork (5 MB) 13.10.2015

Poľnohospodárska platobná agentúra Bratislava

Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Matúškovo Prílohy zmluva_o_poskytnuti_nfp_c._tt02831 (6 MB) 13.10.2015

PD Hrušov

dodávka školského ovocia Prílohy pd_hrusov_-_dodatok_c._1_ku_kupnej_zmluve (358 kB) 13.10.2015

Obec Matúškovo

zverejnenie informačného plagátu v rámci programu “Školské ovocie” Prílohy pd_hrusov_-_zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov (595 kB) 13.10.2015

Obec Matúškovo

Dodatok k nájomnej zmluve – Kristína Egyedová – Róbert Egyed Prílohy egyedova_k_-_egyed_r_-_dodatok_c._3 (46 kB) 13.10.2015

Obec Matúškovo

Dodatok k nájomnej zmluve – Ján Viczian – Monika Ibolyová Prílohy viczian_j_-_ibolyova_m_-_dodatok_c._3_1 (47 kB) 13.10.2015

Ministerstvo vnútra SR

Dotácia na financovanie projektu “Rozšírenie KS a vybudovanie optickej infraštruktúry v obci Matúškovo” Prílohy zmluva_c._44_tt_2015 (4 MB) 13.10.2015

Slovenská republika Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Galanta

výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh civilnej ochrany vypožičiavateľa Prílohy zmluva_o_vypozicke (3 MB) 13.10.2015

Agnesa Búsová, Tomašíkovo 221

Vykonanie procesu verejného obstarávania na zákazku: Vybudovanie kamerového systému Prílohy mandatna_zmluva (2 MB) 13.10.2015

Ing. Péteri Marian – Audit

audit účtovnej závierky za rok 2014 Prílohy zmluva_o_poskytnuti_auditorskych_sluzieb (2 MB) 13.10.2015

Obec Matúškovo

prenájom plochy na umiestnenie reklamného panela-Matúškovský festival Prílohy zmluva_o_spolupraci-asa (648 kB) 13.10.2015

ZSE Energia

dodávka elektriny Prílohy zse-dodatok_ponuka_e.profit (627 kB) 13.10.2015

Obec Matúškovo

Komunálna poisťovňa – prenájom plochy na umiestnenie reklamného panela-Matúškovský festival Prílohy zmluva_o_spolupraci-kom.poistovna (857 kB) 13.10.2015

Trnavský samosprávny kraj

Spájanie príjemného s užitočným aktívne aj počas prázdnin Prílohy zmluva_a_poskytnuti_ucelovej_dotacie-ttsk (2 MB) 13.10.2015

Trnavský samosprávny kraj

Pohybom k vitalite  

Trnavský samosprávny kraj

Matúškovský festival Prílohy zmluva_o_poskytnuti_ucelovej_dotacie-vyzva_c._1 (1021 kB) 13.10.2015

Obec Matúškovo

T.Meszlényi – D.Szabová – prenájom jednoizbového bytu – 951 Prílohy meszlenyi_tibor-szabova_diana-najomna_zmluva_c.2 (113 kB) 13.10.2015

A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

počet a veľkosť zberných nádob Prílohy dodatok_k_ramcovej_zmluve_na_poskytnutie_sluzieb_c._2 (776 kB) 13.10.2015

Obec Matúškovo

zriadenie vecných bremien-inžinierskej siete – Verejné osvetlenie Prílohy zmluva_o_zriadeni_vecnych_bremien-zsl.distribucna (2 MB) 13.10.2015

Obec Matúškovo

G. Mihály – M. Ivanovova – prenájom 2 izbového bytu č. 3 – 952 Prílohy g.mihaly-m.ivanovova-_najomna_zmluva_-_dvojizbovy_952 (77 kB) 13.10.2015

Obec Matúškovo

N. Požgai – prenájom 2 izbového bytu č. 3 – 950 Prílohy mgr.norbert_pozgai-najomna_zmluva (64 kB) 13.10.2015

Obec Matúškovo

Ľahké strešné krytiny-Ing. Miloš Juhás-umiestnenie reklamy na budove s.č. 528 Prílohy lsk-dohoda_o_umiestneni_reklamy (619 kB) 13.10.2015

Slovak Telekom Bratislava

verejná telefónna služba – 031 782 63 94 verejná telefónna služba – 031 782 66 73 verejná telefónna služba – 031 782 65 77 verejná telefónna služba – 031 782 66 63 verejná telefónna služba – 031 782 65 46 Magio Internet verejná telefónna služba – 031 701 86 01,031 782 63 92,031 782 63 […]

FIN.M.O.S. Bratislava

údržba VO Prílohy fin.m.o.s.-dodatok_c._2 (364 kB) 13.10.2015