full screen background image
Search
piatok 19 júl 2019
  • :
  • :

Zmluvy

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov-TOPSET Solutions

Prílohy Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov-TOPSET Solutions (7 MB) 25.07.2018

Támogatási szerződés

Prílohy Támogatási szerződés (2 MB) 19.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Prílohy Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie-Evanj.cirkev (2 MB) 10.07.2018

Asseco Solutions-Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Asseco Solutions-Zmluva o spracúvaní osobných údajov spostredkovateľom

TTSK-Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

Prílohy TTSK-Zmluva č. 039-2-K2018 o poskytnutí účelovej dotácie (821 kB) 09.07.2018

TTSK-Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

Prílohy TTSK-Zmluva č. 2-SZGA-172018 o poskytnutí účelovej dotácie (2 MB) 09.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

Prílohy Zmluva o poskytnutí fin.dotácie-Rímskokat.cirkev (2 MB) 06.07.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci-Komunálna poisťovňa

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.06.18-I.Szabová-T.Deák

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva-Meszlény T-Szabová D

SAD D.Streda-Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2018

SAD D.Streda-Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2018

FCC Slovensko – Rámcová zmluva na poskytnutie služieb

FCC Slovensko-Rámcová zmluva na poskytnutie služieb

Zmluva o poskytnutí grantu č. 125/18_SU

Nadácia Volkswagen Slovakia-Zmluva o poskytnutí grantu

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov

Dodatok k rámcovej zmluve na poskytnutie služieb č. 6

FCC Slovensko-Dodatok k rámcovej zmluve na poskytnutie služieb č. 6

Slovak Telekom-Dodatok

Slovak Telekom-Dodatok

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-13.04.18-Puškel-Bollová

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Liliana Šišková Prílohy Liliana Šišková (28 kB) 10.04.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Lanczová Mária Prílohy Lanczová Mária (28 kB) 10.04.2018

Zmluva č.: 3/1000102050 o dodávke vody a odvádzaní odp.vôd

Zmluva č.3 1000102050 o dodávke vody z ver.vodovodu a odv.odp.vôd

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Prílohy Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (4 MB) 26.03.2018

Nájomná zmluva

Prílohy Hercsány Cs-Nájomná_zmluva-13.01.2018 (65 kB) 07.01.2019

Nájomná zmluva

Felsőczy D-Nájomná_zmluva-13.01.2018 Prílohy Felsőczy D-Nájomná_zmluva-13.01.2018 (65 kB) 15.01.2018

Dodatok č. 2 – Vaša Slovensko

Vaša Slovensko-Dodatok č. 2

Elekos-Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalova neobalových výrobkov Prílohy Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalova neobalových výrobkov (8 MB) 05.01.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Kutak,Tomášikovo

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-20.12.2017-Škodáková-R.Szabo Prílohy Nájomná_zmluva-20.12.2017-Škodáková-R.Szabo (59 kB) 19.12.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvázaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

ZVS Šaľa-Zmluva č. 3 -1000093909 Prílohy ZVS Šaľa-Zmluva č. 3 -1000093909 (3 MB) 15.12.2017

Zmluva o prenájme reklamného priestoru

FIN.M.O.S.-Zmluva o prenájme reklamného priestoru Prílohy FIN.M.O.S.-Zmluva o prenájme reklamného priestoru (771 kB) 07.12.2017

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.12.2017-J.Goldberber-V.Tavella Prílohy Nájomná_zmluva-01.12.2017-J.Goldberber-V.Tavella (60 kB) 07.12.2017