full screen background image
Search
nedeľa 27 september 2020
  • :
  • :

Zmluvy

Vlastivedné múzeum-Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

Prílohy Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 012018 (3 MB) 15.08.2018

TTSK-Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

Prílohy TTSK-Zmluva č.037-3 -ŠP 2018 o poskytnutí účelovej dotácie (927 kB) 14.08.2018

Zmluva o dielo-Bristav Slovakia

Prílohy Zmluva o dielo-BRISTAV Slovakia, s.r.o. (2 MB) 09.08.2018

Zmluva o dielo-Dubnička

Zmluva o dielo-Dubnička Štefan Prílohy Zmluva o dielo-Dubnička Štefan (2 MB) 28.11.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie č. 18/2018/OPPaCR

Prílohy Zmluva o poskytnutí účelovej dotáčie č.18 2018 OPPaCR (3 MB) 01.08.2018

Zmluva o dielo-Aquamont

Prílohy Zmluva o dielo-Aquamont (2 MB) 27.07.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov-TOPSET Solutions

Prílohy Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov-TOPSET Solutions (7 MB) 25.07.2018

Támogatási szerződés

Prílohy Támogatási szerződés (2 MB) 19.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Prílohy Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie-Evanj.cirkev (2 MB) 10.07.2018

Asseco Solutions-Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Asseco Solutions-Zmluva o spracúvaní osobných údajov spostredkovateľom

TTSK-Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

Prílohy TTSK-Zmluva č. 039-2-K2018 o poskytnutí účelovej dotácie (821 kB) 09.07.2018

TTSK-Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

Prílohy TTSK-Zmluva č. 2-SZGA-172018 o poskytnutí účelovej dotácie (2 MB) 09.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

Prílohy Zmluva o poskytnutí fin.dotácie-Rímskokat.cirkev (2 MB) 06.07.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci-Komunálna poisťovňa

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.06.18-I.Szabová-T.Deák

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva-Meszlény T-Szabová D

SAD D.Streda-Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2018

SAD D.Streda-Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2018

FCC Slovensko – Rámcová zmluva na poskytnutie služieb

FCC Slovensko-Rámcová zmluva na poskytnutie služieb

Zmluva o poskytnutí grantu č. 125/18_SU

Nadácia Volkswagen Slovakia-Zmluva o poskytnutí grantu

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov

Dodatok k rámcovej zmluve na poskytnutie služieb č. 6

FCC Slovensko-Dodatok k rámcovej zmluve na poskytnutie služieb č. 6

Slovak Telekom-Dodatok

Slovak Telekom-Dodatok

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-13.04.18-Puškel-Bollová

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Liliana Šišková Prílohy Liliana Šišková (28 kB) 10.04.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

Lanczová Mária Prílohy Lanczová Mária (28 kB) 10.04.2018

Zmluva č.: 3/1000102050 o dodávke vody a odvádzaní odp.vôd

Zmluva č.3 1000102050 o dodávke vody z ver.vodovodu a odv.odp.vôd

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Prílohy Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (4 MB) 26.03.2018

Nájomná zmluva

Prílohy Hercsány Cs-Nájomná_zmluva-13.01.2018 (65 kB) 07.01.2019

Nájomná zmluva

Felsőczy D-Nájomná_zmluva-13.01.2018 Prílohy Felsőczy D-Nájomná_zmluva-13.01.2018 (65 kB) 15.01.2018

Dodatok č. 2 – Vaša Slovensko

Vaša Slovensko-Dodatok č. 2