full screen background image
Search
streda 20 január 2021
  • :
  • :

Zmluvy

Nájomná zmluva

R.Hanák-K.Wittenbergerová-nájomná zmluva Prílohy R.Hanák-K.Wittenbergerová-nájomná zmluva (60 kB) 27.12.2016

Zmluva o termínovanom úvere č. 06/068/08-dodatok č. 4

Zmluva o termínovanom úvere č. 06/060/09-dodatok č. 2

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 06/004/14-dodatok č. 1

Nájomná zmluva-L.Tobolka-S.Horváthová

najomna_zmluva-04-11-16-tobolka-horvathova Prílohy najomna_zmluva-04-11-16-tobolka-horvathova (59 kB) 04.11.2016

Dodatok k zmluve o spolupráci

dodatok-k-zmluve-o-spolupraci Prílohy dodatok-k-zmluve-o-spolupraci (2 MB) 06.10.2016

Zmluva č. 55-09/2016 o obstaraní vystúpenia

zmluva-c-55-09-2016-o-obstarani-vystupenia Prílohy zmluva-c-55-09-2016-o-obstarani-vystupenia (436 kB) 29.09.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov Prílohy zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov (795 kB) 29.09.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb Prílohy zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb (2 MB) 29.09.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín

Zmluva o poskytnutí dotácie Prílohy Zmluva o poskytnutí dotácie (79 kB) 06.09.2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva-Matúškovo NATURPACK Prílohy Zmluva-Matúškovo NATURPACK (78 kB) 05.09.2016

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva Prílohy Zámenná zmluva (2 MB) 10.08.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie-Rímskokatolícka cirkev,farnosť Matúškovo Prílohy Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie-Rímskokatolícka cirkev,farnosť Matúškovo (862 kB) 10.08.2016

Dodatok k rámcovej zmluve na poskytnutie služieb (A.S.A. Slovensko, s.r.o.)

A.S.A.Slovensko, s.r.o.-Dodatoč č. 3 k zmluve číslo- S141000217 Prílohy A.S.A.Slovensko, s.r.o.-Dodatoč č. 3 k zmluve číslo- S141000217 (2 MB) 08.08.2016

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.08.16-Ostradecký Prílohy Nájomná_zmluva-01.08.16-Ostradecký (59 kB) 08.08.2016

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.08.16-Hrotko Nikolas Prílohy Nájomná_zmluva-01.08.16-Hrotko Nikolas (59 kB) 08.08.2016

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-16.07.16-Zalcer Prílohy Nájomná_zmluva-16.07.16-Zalcer (65 kB) 08.08.2016

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-16.07.16-Viczian Prílohy Nájomná_zmluva-16.07.16-Viczian (59 kB) 08.08.2016

Nájomná zmluva

Prílohy Nájomná_zmluva-16.07.16-Lukovič (59 kB) 08.08.2016

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-16.07.16-Lanczová Prílohy Nájomná_zmluva-16.07.16-Lanczová (59 kB) 08.08.2016

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-16.07.16-Kubovič Prílohy Nájomná_zmluva-16.07.16-Kubovič (65 kB) 08.08.2016

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-16.07.16-Klastová Prílohy Nájomná_zmluva-16.07.16-Klastová (65 kB) 08.08.2016

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-16.07.16-Goleňová Prílohy Nájomná_zmluva-16.07.16-Goleňová (66 kB) 08.08.2016

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-16.07.16-Fecske Prílohy Nájomná_zmluva-16.07.16-Fecske (60 kB) 08.08.2016

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-16.07.16-Egyedová Prílohy Nájomná_zmluva-16.07.16-Egyedová (59 kB) 08.08.2016

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva-01.07.2016-A.Krišková Prílohy Nájomná zmluva-01.07.2016-A.Krišková (65 kB) 08.08.2016

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.08.16-OstradeckýNájomná_zmluva-01.08.16-Ostradecký

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.08.16-OstradeckýNájomná_zmluva-01.08.16-Ostradecký

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi Prílohy Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi (5 MB) 14.07.2016

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č. 5-ŠT GA-232016 o poskytnutí účelovej dotácie Prílohy Zmluva č. 5-ŠT GA-232016 o poskytnutí účelovej dotácie (950 kB) 14.07.2016