full screen background image
Search
pondelok 23 september 2019
  • :
  • :

Zmluvy

Slovak Telekom Bratislava

verejná telefónna služba – 031 782 63 94 verejná telefónna služba – 031 782 66 73 verejná telefónna služba – 031 782 65 77 verejná telefónna služba – 031 782 66 63 verejná telefónna služba – 031 782 65 46 Magio Internet verejná telefónna služba – 031 701 86 01,031 782 63 92,031 782 63 […]

FIN.M.O.S. Bratislava

údržba VO Prílohy fin.m.o.s.-dodatok_c._2 (364 kB) 13.10.2015

Slovenská autobusová doprava, a.s. DS

príspevok na MHD Galanta Prílohy sad_ds-zmluva_o_poskytnuti_financneho_prispevky_2015 (830 kB) 13.10.2015

Poľnohospodárske družstvo Hrušov

dodávka školského ovocia Prílohy pd_hrusov-_kupna_zmluva (2 MB) 13.10.2015

Štátny fond rozvoja bývania, Bratislava

zriadenie záložného práva – Bytový dom – sekcia “C”- 8 b.j. Prílohy zalozna_zmluva_c._0125-prb_2013 (4 MB) 13.10.2015

Obec Matúškovo

zriadenie vecného bremena – Németh Szabolcs (SPP) Prílohy zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena (1007 kB) 13.10.2015

1 7 8 9