full screen background image
Search
nedeľa 20 september 2020
  • :
  • :

Zmluvy

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Fixácia_ceny_24-_4100013479-_obec_Matúškovo Prílohy Fixácia_ceny_24-_4100013479-_obec_Matúškovo (133 kB) 09.12.2015

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Fixácia_ceny_24-_4100006513_-_obec_Matúškovo Prílohy Fixácia_ceny_24-_4100006513_-_obec_Matúškovo (133 kB) 09.12.2015

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Prílohy Fixácia_ceny_24-_4100006473-_obec_Matúškovo (134 kB) 09.12.2015

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Fixácia_ceny_24-_4100006465-_obec_Matúškovo Prílohy Fixácia_ceny_24-_4100006465-_obec_Matúškovo (134 kB) 09.12.2015

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Fixácia_ceny_24-_4100006456-_obec_Matúškovo Prílohy Fixácia_ceny_24-_4100006456-_obec_Matúškovo (133 kB) 09.12.2015

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Fixácia_ceny_24-_4100006417-_obec_Matúškovo Prílohy Fixácia_ceny_24-_4100006417-_obec_Matúškovo (134 kB) 09.12.2015

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Fixácia_ceny_24-_4100001462-_obec_Matúškovo Prílohy Fixácia_ceny_24-_4100001462-_obec_Matúškovo (133 kB) 09.12.2015

MAXNETWORK s.r.o. Veľké Úľany

poskytovanie technických služieb – kamerový systém Prílohy maxnetwork-_zmluva_o_poskytovani_technickych_sluzieb (799 kB) 13.11.2015

MAXNETWORK s.r.o. Veľké Úľany

zmenené komponenty Prílohy maxnetwork-_dodatok_c._2 (668 kB) 13.11.2015

MAXNETWORK s.r.o. Veľké Úľany

zmena účtu zhotoviteľa Prílohy maxnetwork-_dodatok_c._1 (528 kB) 13.11.2015

MAXNETWORK s.r.o. Veľké Úľany

poskytnutie úveru Prílohy zmluva_o_uvere (328 kB) 13.11.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-S.Volkovičová-01.10.2015 Prílohy Nájomná_zmluva-S.Volkovičová-01.10.2015 (65 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-S. Juhosová-01.10.2015 Prílohy Nájomná_zmluva-S. Juhosová-01.10.2015 (65 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-R.Szabo-01.10.2015 Prílohy Nájomná_zmluva-R.Szabo-01.10.2015 (65 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-Z.Szakolci-T.Szakolciová Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-Z.Szakolci-T.Szakolciová (59 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-T.Csomor-I.Csomorová Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-T.Csomor-I.Csomorová (59 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-R.Mészáros-K.Grečová Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-R.Mészáros-K.Grečová (66 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-P.Sklenár Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-P.Sklenár (65 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-P.Paniková-M.Kudácsek Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-P.Paniková-M.Kudácsek (65 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-M.Németh-A.Molnárová Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-M.Németh-A.Molnárová (60 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-L.Šimek-Z.Šimeková Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-L.Šimek-Z.Šimeková (66 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-L.Buláková-R.Fülöp Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-L.Buláková-R.Fülöp (59 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-K.Lax.-T.Pappová Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-K.Lax.-T.Pappová (59 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-D.Vaskomjatiová Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-D.Vaskomjatiová (65 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2005B.Bilavský-V-Bilavská Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2005B.Bilavský-V-Bilavská (65 kB) 29.10.2015

Prima banka Slovensko

Vybudovanie digitálneho kamerového systému Prílohy zmluva_o_terminovanom_uvere_c._06_011_15 (2 MB) 13.11.2015

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 0182015 zo dňa 18.05.2015

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve Prílohy Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve (448 kB) 09.10.2015

ALGAIL s.r.o. Jelka

vypracovanie ŽONFP a jej príloh, externý manažment projektu Prílohy mandatna_zmluva_c._800287_342_2015 (940 kB) 13.10.2015

Maxnetwork, s.r.o. Veľké Uľany

Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Matúškovo Prílohy zmluva_o_dielo-maxnetwork (5 MB) 13.10.2015

Poľnohospodárska platobná agentúra Bratislava

Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Matúškovo Prílohy zmluva_o_poskytnuti_nfp_c._tt02831 (6 MB) 13.10.2015