full screen background image
Search
nedeľa 31 máj 2020
  • :
  • :

Zmluvy

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-S.Volkovičová-01.10.2015 Prílohy Nájomná_zmluva-S.Volkovičová-01.10.2015 (65 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-S. Juhosová-01.10.2015 Prílohy Nájomná_zmluva-S. Juhosová-01.10.2015 (65 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-R.Szabo-01.10.2015 Prílohy Nájomná_zmluva-R.Szabo-01.10.2015 (65 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-Z.Szakolci-T.Szakolciová Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-Z.Szakolci-T.Szakolciová (59 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-T.Csomor-I.Csomorová Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-T.Csomor-I.Csomorová (59 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-R.Mészáros-K.Grečová Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-R.Mészáros-K.Grečová (66 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-P.Sklenár Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-P.Sklenár (65 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-P.Paniková-M.Kudácsek Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-P.Paniková-M.Kudácsek (65 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-M.Németh-A.Molnárová Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-M.Németh-A.Molnárová (60 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-L.Šimek-Z.Šimeková Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-L.Šimek-Z.Šimeková (66 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-L.Buláková-R.Fülöp Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-L.Buláková-R.Fülöp (59 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-K.Lax.-T.Pappová Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-K.Lax.-T.Pappová (59 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2015-D.Vaskomjatiová Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2015-D.Vaskomjatiová (65 kB) 29.10.2015

Nájomná zmluva

Nájomná_zmluva-01.10.2005B.Bilavský-V-Bilavská Prílohy Nájomná_zmluva-01.10.2005B.Bilavský-V-Bilavská (65 kB) 29.10.2015

Prima banka Slovensko

Vybudovanie digitálneho kamerového systému Prílohy zmluva_o_terminovanom_uvere_c._06_011_15 (2 MB) 13.11.2015

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 0182015 zo dňa 18.05.2015

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve Prílohy Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve (448 kB) 09.10.2015

ALGAIL s.r.o. Jelka

vypracovanie ŽONFP a jej príloh, externý manažment projektu Prílohy mandatna_zmluva_c._800287_342_2015 (940 kB) 13.10.2015

Maxnetwork, s.r.o. Veľké Uľany

Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Matúškovo Prílohy zmluva_o_dielo-maxnetwork (5 MB) 13.10.2015

Poľnohospodárska platobná agentúra Bratislava

Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Matúškovo Prílohy zmluva_o_poskytnuti_nfp_c._tt02831 (6 MB) 13.10.2015

PD Hrušov

dodávka školského ovocia Prílohy pd_hrusov_-_dodatok_c._1_ku_kupnej_zmluve (358 kB) 13.10.2015

Obec Matúškovo

zverejnenie informačného plagátu v rámci programu “Školské ovocie” Prílohy pd_hrusov_-_zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov (595 kB) 13.10.2015

Obec Matúškovo

Dodatok k nájomnej zmluve – Kristína Egyedová – Róbert Egyed Prílohy egyedova_k_-_egyed_r_-_dodatok_c._3 (46 kB) 13.10.2015

Obec Matúškovo

Dodatok k nájomnej zmluve – Ján Viczian – Monika Ibolyová Prílohy viczian_j_-_ibolyova_m_-_dodatok_c._3_1 (47 kB) 13.10.2015

Ministerstvo vnútra SR

Dotácia na financovanie projektu “Rozšírenie KS a vybudovanie optickej infraštruktúry v obci Matúškovo” Prílohy zmluva_c._44_tt_2015 (4 MB) 13.10.2015

Slovenská republika Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Galanta

výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh civilnej ochrany vypožičiavateľa Prílohy zmluva_o_vypozicke (3 MB) 13.10.2015

Agnesa Búsová, Tomašíkovo 221

Vykonanie procesu verejného obstarávania na zákazku: Vybudovanie kamerového systému Prílohy mandatna_zmluva (2 MB) 13.10.2015

Ing. Péteri Marian – Audit

audit účtovnej závierky za rok 2014 Prílohy zmluva_o_poskytnuti_auditorskych_sluzieb (2 MB) 13.10.2015

Obec Matúškovo

prenájom plochy na umiestnenie reklamného panela-Matúškovský festival Prílohy zmluva_o_spolupraci-asa (648 kB) 13.10.2015

ZSE Energia

dodávka elektriny Prílohy zse-dodatok_ponuka_e.profit (627 kB) 13.10.2015

Obec Matúškovo

Komunálna poisťovňa – prenájom plochy na umiestnenie reklamného panela-Matúškovský festival Prílohy zmluva_o_spolupraci-kom.poistovna (857 kB) 13.10.2015